Onderzoek naar buurtstallingen voor bewoners

Door 31 mei 2018Nieuws

De gemeente Groningen onderzoekt op initiatief van Stad en Ommeland of er in de binnenstad meer buurtstallingen voor bewoners kunnen komen. Een motie van deze strekking kreeg gisteravond de volledige steun van de gemeenteraad. De raad besprak de parkeervisie voor de komende zeven jaar.
Burgemeester en wethouders gaan de kosten en opbrengsten van de buurtstallingen in kaart brengen. Ook kijkt het college hoe de aantrekkelijkheid van de buurtstallingen vergroot kan worden.
Stad en Ommeland ziet in de buurtstallingen een goede manier om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de straat te verhogen. “De gezamenlijke belangen en wensen van onze inwoners staan voorop”, zei fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Dat betekent enerzijds dat parkeerplaatsen niet zomaar zonder meer kunnen verdwijnen en anderzijds dat je openbare ruimte niet altijd kan of moet claimen voor het parkeren van je auto.”
Wijzigingen in het beleid moeten wat de fractie van Stad en Ommeland betreft van onderop komen. Vanuit de inwoners van de straten, de buurten, de wijken en de dorpen zelf. Op basis van die gesprekken moeten er breedgedragen raadsvoorstellen gedaan worden met maatwerkoplossingen.
Het besluit om de parkeergarage Haddingestraat langer open te houden en niet als buurtgarage te bestemmen, verhoogt de druk, voor bewoners op het parkeren op straat in de binnenstad. Dit bijt met de wens om meer openbare ruimte te creëren in de binnenstad. Ook het voorstel van Stad en Ommeland en ChristenUnie om samen met ondernemers de behoefte aan laad- en losplekken in en rondom de binnenstad te onderzoeken kreeg een brede steun.