Oosterhamriktracé stuit op veel verzet in raad

Door 13 juni 2018Nieuws

De raadsfractie van Stad en Ommeland heeft zich vanmiddag in de raadscommissie Beheer en Verkeer opnieuw duidelijk uitgesproken tegen het voorgestelde Oosterhamriktracé. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts constateert dat de nieuwe snelweg door de stad meer verkeer aantrekt, daar waar de ambitie is om juist minder verkeer naar de stad te laten komen. De nieuwe verbinding stapt af van het principe om snel met de bus van Kardinge naar het centrum en weer terug te reizen. Het plan laat auto’s toe op het tracé waar nu alleen bussen rijden en doet daarmee afbreuk aan het openbaar vervoer.
Ook de leefbaarheid in omliggende wijken en buurten als Oosterparkwijk en Professorenbuurt gaat er op achteruit. Sijbolts: “Zeshonderd bussen per dag door de Vinkenstraat is wat ons betreft ondenkbaar. Het belang van de leefbaarheid van de wijken voor onze inwoners staat voorop, niet die van het UMCG-personeel. De Korreweg inrichten als fietssnelweg is flauwekul.”
Sijbolts wist gistermiddag niet wat hem overkwam. Naast veel oppositiepartijen vroegen nu ook de collegepartijen D66, GroenLinks, PvdA en VVD om meer onderzoek. Terwijl er al vier jaar over het plan wordt gepraat. Wellicht was van invloed dat zeven buurtbewoners in de commissie in niet mis te verstane bewoordingen hun afkeur van het plan lieten blijken. Van invloed was wellicht ook de demonstratie van tweehonderd buurtbewoners de avond voor de commissievergadering.
Volgens wethouder Paul de Rook komen de onderzoeken naar de te verwachten luchtkwaliteit, geluidsoverlast en parkeren er ook. Maar hij wil dat de raad eerst groen licht geeft voor de nu voorliggende variant.
Een meerderheid van de commissie voelt meer voor de omgekeerde volgorde. Eerst meer onderzoek, ook naar het effect van de totale verkeerscirculatie in de stad. Sijbolts vindt het raadsvoorstel alles behalve rijp voor besluitvorming. “Nu instemmen met de voorkeursvariant is een fuik inzwemmen waar we niet meer uit kunnen.”
Het plan wordt opnieuw besproken tijdens de raadsvergadering van woensdag 27 juni. Diverse partijen kondigden moties en amendementen aan. Stad en Ommeland wil zeker weten dat er geen parkeerprobleem op de wijk afgewenteld wordt. Sijbolts pleit ook voor concrete maatregelen voor een veilige inrichting van de woon- en leefomgeving en een groenplan.