Open brief Stadspartij

Door 16 juni 2011Nieuws

Open brief Stadspartij Groningen.

 

Aan: Ministerie van Algemene Zaken, Ministerraad en Staatssecretarissen Kabinet Rutte, Gedeputeerde en Provinciale Staten Groningen, College van B&W Groningen en Gemeenteraad Groningen.

 

Onderwerp: honderden miljoenen euro’s belastinggeld worden in Noord Nederland verkwanseld.

 

Groningen, 15 juni 2011

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Terwijl het Rijk zich met alle bezuinigingen in vele bochten wringt om Nederland toekomstvast te maken, wordt in Noord Nederland belastinggeld met miljoenen tegelijk over de balk gesmeten. Wat is er aan de hand in Noord Nederland?

 

De provincie Groningen wil voor een Groninger cultuurpaleis 35 miljoen euro REP subsidie geven. Bij de subsidies voor een regiotram gaat het om honderden miljoenen euro’s RSP subsidie. De burgers willen deze projecten niet.

 

Zoals u weet zijn er, voordat de crisis ontstond, met Noord Nederland afspraken gemaakt over de zogenaamde Zuiderzeelijn compensatiegelden (RSP/REP). Een deel van deze overheidssubsidie dreigt thans te worden uitgegeven aan nutteloze projecten, te weten een regiotram door de stad Groningen en een cultuurpaleis op de Grote Markt, vergelijkbaar met het Palast der Republik, in het voormalige Oost Berlijn. In dit gebouw zullen reeds bestaande gesubsidieerde functies worden geconcentreerd. De meerwaarde hiervan kan na jaren discussie nog steeds niet worden aangetoond, aangezien de huidige voorzieningen op hun huidige locaties uitstekend functioneren.

 

Het financiële toezicht van de Provincie op de stad Groningen stelt weinig voor. Van mislukte grote projecten zoals de Blauwe Stad en Meerstad weigert men iets te leren.

De handelwijze van de stad en de provincie Groningen zullen ertoe leiden, dat op termijn de stad Groningen niet aan een artikel 12 status kan ontkomen.

 

De Stadspartij Groningen verzoekt u met klem uw invloed aan te wenden voordat er rampen gebeuren.

 

Namens de fractie van de Stadspartij Groningen

(met vijf raadszetels de vierde partij van de stad Groningen),

 

Hoogachtend,
R.P Prummel,
Fractievoorzitter

c.c. pers