open brief aan de fracties van VVD, D66, SP, CDA

Door 11 april 2010Nieuws

Persbericht Stadspartij
23 maart 2009

 

Onderwerp: open brief aan de fracties van VVD, D66, SP, CDA

Waarom moet een nieuw college persé met de PvdA en Groen Links worden gevormd, vraagt de stadspartij zich in een open brief aan de fracties van VVD, D66, SP en CDA af?

Een ander college is ook mogelijk, waarbij de mogelijkheden tot verwezenlijking van ieders eigen verkiezingsprogramma met wederzijds respect veel groter zijn. Partijen hoeven enkel nee te zeggen tegen de (te hoge) eisen van de PvdA en een college van PvdA en Groen Links is niet meer mogelijk. Dan zal de tweede partij in de raad, de VVD een poging tot collegevorming mogen doen. Volgens de Stadspartij is dit wat de Groninger kiezer heeft gevraagd.

Wanneer de PvdA het beleid blijft bepalen en partijen tegen elkaar blijft uitspelen, zal er helemaal niets veranderen in onze stad. De variant  van een college met VVD, D66, Stadspartij SP en CDA weerspiegelt veel duidelijker de uitslag van de verkiezingen dan een variant met PvdA en Groen Links.

In het voorstel van de Stadspartij is er sprake van een (van links tot rechts) breed gedragen college. In crisistijden geen verkeerde keuze. Er komen grote bezuinigingen op ons af. Deze moeten op een sociaal verantwoorde manier worden ingevuld.

Is er nog wel ruimte voor dure projecten zoals de regiotram en het Forum? Wat gaat Meerstad voor wissel trekken op de financiën van de stad? Willen de Stadjers wel, dat de hele stad jaren  overhoop gehaald wordt, waarbij zij denken aan mislukkingen zoals de Damsterdiepgarage en Ciboga. Moet de Zuidelijke Ringweg geen prioriteit krijgen? Hoe zorgen wij ervoor dat er niet meer en nieuwe armoede ontstaat? Hoe houden wij de voorzieningen in stand? Moet er niet een ander verkeer en vervoer beleid worden gevoerd? Is de compacte stad echt wel de oplossing voor alles? Hoe gaan we met onze nog steeds groeiende studentenpopulatie om?

Vragen, waarop een breed college, zoals door de Stadspartij wordt voorgesteld vast betere antwoorden weet te geven, dan de dogmatische denkers van de PvdA en Groen Links.

Uiteraard zullen er verschillen moeten worden overbrugd. Wij zullen met deze uitkomst echter wel de Groninger kiezers recht in de ogen kunnen kijken.

Leave a Reply