Openbaar vervoer in Ulgersmaborg

Door 11 november 2013Nieuws

  poster bewonersavond[1] (2)

 De Stadpartij wil graag dat de inwoners van Groningen mobiel zijn.  Het niet hebben van eigen vervoer mag geen belemmering zijn om er een sociaal leven op na te houden en onderwijs te volgen. Iedereen heeft daar recht op. In die zin zien wij betaalbaar openbaar vervoer als een sociale voorziening.  Voor Ulgersmaborg geldt bovendien dat het een NLA wijk is. Dat betekent dat het een wijk is met veel lage inkomens en veel huurwoningen, waar waarschijnlijk het autobezit lager ligt dan in andere wijken. Reden te meer om ervoor te pleiten dat daar weer een bus gaart rijden.

Een ander argument is dat de wijk ook in beweging is. Er is veel onderwijsaanbod (Gomaruscollege), er zijn instellingen die klanten en leerlingen aantrekken en er is het jonge bedrijvencomplex dat ook gebaat is bij bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Al in 2010 bereikte ons uit de wijk zelf het verzoek (Ruud de Vries van Muziekorganisatie Noord) om te proberen de buslijn weer nieuw leven in te blazen. Ook bij ondernemers en instellingen bleek deze behoefte te leven. De bus reed er regulier tot eind jaren negentig

We hebben het verzoek van Ruud de Vries opgepakt en hebben zelfs een initiatiefvoorstel gemaakt.

Dit heeft de raad helaas niet gehaald: wethouder Dekker sprak er meteen al haar veto over uit.

Het zou geen enkele steun van andere fracties krijgen. Het heeft dan geen zin het in stemming te laten brengen.

Dat speelde zich af in januari 2011. 

Voor de zomervakantie van dit jaar heeft de stadspartij samen met MON een handtekeningenactie gehouden in de wijk Ulgersmaborg. In een uur tijd werden er 256 verzameld. Al eerder dit jaar had Ruud er 300 bij scholen en bedrijven opgehaald.

Tegelijkertijd hield de SP een handtekeningenactie voor het behoud van lijn 4 in het Oosterpark.

In de nieuwe dienstregeling per 2014 zou daar volgens het OV bureau lijn 4 opgeheven moeten worden wegens een volgens dat bureau een te gering aanbod van reizigers.

Naar onze smaak legt het huidige openbaar vervoer beleid teveel nadruk op de centrale robuuste lijnen en kijkt niet naar de latente behoefte. Voor een goed en bereikbaar openbaar vervoer is echter nabijheid een vereiste. Dat betekent dat er een fijnmazig net van openbaarvervoerlijnen nodig is. In het verleden is er niet voor niets afgesproken dat de norm 3 à 400 meter van de bushalte een redelijke norm is. Wat dat betreft zou het OV bureau eens moeten onderzoeken of het rijden met kleinere bussen, zoals in Leeuwarden een haalbare kaart is.

De avond van 5 november was een groot succes. De grote zaal van het Treslinhuis was goed bezet met bewoners uit het Oosterpark en Ulgersmaborg. Men sprak zich massaal uit voor het doorrijden verlengen van buslijn 4 naar Ulgersmaborg, zoals vroeger.

Met de SP maken we afspraken voor het aanbieden van de handtekeningen eind november aan wethouder van Keulen.

Wordt vervolgd dus.

Anna Riemersma

Wim Maat