Openstelling kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2014

Door 2 oktober 2013Nieuws

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Stadspartij op 7 juni jl. heeft de Stadspartij besloten de Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 open te stellen voor alle Stadjers.

De Algemene Ledenvergadering is o.a. tot dit besluit gekomen omdat de Stadspartij wederom verwacht de grootste winnaar te worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Concreet betekent dit dat kandidaten d.m.v. een motivatiebrief plus een C.V. zich kunnen aanmelden voor een sollicitatieprocedure tot 1 november 2013. De sollicitatiecommissie bestaat uit twee bestuursleden en twee gemeenteraadsleden van de Stadspartij.

 Adres bestuur Stadspartij: Jan Steenstraat 10, 9718 LS te Groningen

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de kwaliteit en motivatie van de kandidaten zullen een aantal gesprekken worden gevoerd met mogelijke kandidaten.

De Stadspartij wil op deze manier een evenwichtige kieslijst aanbieden en de kieslijst procedure openstellen voor alle Stadjers.

Op dinsdag 10 december 2013 zal tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering de definitieve kieslijst van de Stadspartij worden vastgesteld.

 

Namens het bestuur van de Stadspartij,

 

Leendert van der Laan

Secretaris Stadspartij