Opinie: “Chronische zieken en bejaarden in de kou”

Door 27 november 2010Nieuws

Ondanks alle gelamenteer en krokodillentranen van vrijwel alle partijen over de ernstige crisis die ons heeft getroffen, stelde de gemeenteraad zich gisteravond bij de begroting met een keihard zwijgen op toen de Stadspartij bij motie vroeg om ook voor 2011 geld uit te trekken voor de toeslag van 200 euro voor chronisch zieken en bejaarden.

Deze groep met weinig economische weerbaarheid wordt door de gestegen zorgpremies en andere kosten het hardst getroffen door dezecrisis. Juist voor deze groep in de stad moet je keihard opkomen, vinden wij. De SP nam nog wel de moeite om een argument te bedenken waarom zij dit jaar geen geld over had voor deze groep. “wij stoppen het geld liever in de schuldhulpverlening” klonk het wat zwak uit deze fractie. Natuurlijk moeten mensen, die, al dan niet door eigen toedoen, in de schulden zijn terechtgekomen, worden geholpen. Het geeft echter geen pas deze groep tegen de andere zwakke groep uit te spelen. Maar ja, het is een te meer duidelijk geworden dat de SP een erg hoge prijs betaalt voor deelname aan dit college.

Anna Riemersma.

Leave a Reply