Opinie: Lang Leve de democratie!

Door 2 september 2010Nieuws

Lang Leve de democratie!
Of: de wrange nasmaak van het actualiteitendebat 1 september 2010

door: Anna Riemersma.

Wat er gisteren in het stadhuis te Groningen is vertoond is werkelijk om te huilen.

De Stadspartij en de VVD hadden een debat aangevraagd om de dreigende uitzetting van kapper Botros aan de Gelkingestraat te voorkomen.

De Stadspartij had er eerder vragen over gesteld op 23 juli. Deze werden op 31 augustus beantwoord. (de schriftelijke beantwoording komt op dit moment, 2 september 9:36 per post binnen)

Vertegenwoordigers van alle fracties zijn op komen dagen om hun zegje te doen, met merkbare tegenzin. Natuurlijk kunnen ze niet wegblijven, dat zou een rare indruk maken.

Ondergetekende en Gerard Offerman openen het debat. Ik schets hoe wij bij de kwestie zijn betrokken en wat ons meteen al opviel: de schending van het huurrecht van de heer Botros door de projectleiding van Wonen Boven Winkels. Gerard is niet te spreken over de summiere en vak nietszeggende beantwoording van de vragen.

De VVD (Arno Rutte) houdt een prima, maar ook nogal academisch verhaal over de juridisering van het conflict en over de beeldvorming van “dit huis”, dat schade wordt berokkend door de vele publiciteit.

Het goede in het verhaal van de VVD is wel de notie dat de burger in een ongelijke juridische strijd met de overheid vaak het onderspit moet delven wegens de uitputting van middelen aan de kant van de burger, waarop de C.U. zegt het volste vertrouwen in de rechters hebben, die deze ongelijkheid opheffen (!)

Na de woordvoeringen van stadspartij en VVD gaan de overige fracties in de aanval, niet tegen het college, maar tegen de Stadspartij! De SP beschuldigt ons van cliëntelisme (de SP durft dat te zeggen! De SP heeft het cliëntelisme zo’n beetje uitgevonden), de PvdA verwijt ons aanvallen op ambtenaren die zich niet kunnen verweren, De C.U. vindt dat de rechter moet spreken en niet wij. Het CDA geeft de Stadspartij half gelijk, maar vindt onze toon niet goed, maar sluit een raadsonderzoek niet uit. De antwoorden van D66 en GL zijn nietszeggend. PvdD zwijgt, Student en Stad vraagt of wij wel weten wat een mediator is, en dat we de belangen van de omwonenden in de Gelkingestraat niet in ogenschouw nemen (door wethouder De Vries dankbaar aangegrepen om ons later in zijn beantwoording om de oren te slaan)

Het angstaanjagende van het debat vind ik dat het merendeel van de fracties helemaal niet wilden weten hoe de vork precies in de steel zit in deze affaire, nee de Stadspartij werd verweten vragen te stellen op basis van eenzijdige informatie! Maar niemand zegt dat de zaak juist daarom tot op de bodem moet worden uitgezocht.

Je stelt juist vragen, om alle kanten van een kwestie die aan het licht komt te belichten. Je hoort iets in de samenleving, je hoort dat de gemeente er een grote rol in speelt. Dat is basis genoeg voor om er meer van te willen weten.

De voorlopige uitkomst aan dit debat: het merendeel van fracties ging in de aanval tegen de Stadspartij en weigerden op de zaak zelf in te gaan. Er werden onbewezen stellingen geponeerd over de bedreigingen van Botros tegen de wethouder, er werd gewezen op een weblog als bewijs dat iemand geen mediator kan zijn, kortom er werd zeer onethisch gedebatteerd. En de burger? De burger heeft het nakijken bij zo’n raad: de wethouder moest in bescherming worden genomen tegen de ‘aanvallende vragen’ van de Stadspartij. Er is schade toegebracht aan het gemeentebestuur door de Stadspartij en door de berichtgeving in de pers, en die moet worden hersteld. Hoe het nu moet met de belangen van kapper Botros, dat is blijkbaar niet interessant voor het merendeel van de raad. Daarom moet ik huilen.

Maar nadat de tranen zijn gedroogd, gaan we met verdubbelde energie de zaak “Wonen Boven Winkels” tot op de bodem uitzoeken!

Anna Riemersma.

Leave a Reply