Oppositie: Meer aandacht Stadjers en stadswijken

Door 7 november 2017Nieuws

De oppositiepartijen SP, CDA, ChristenUnie en Stadspartij vinden dat het college van burgemeester en wethouders meer aandacht moet hebben voor alle Stadjers en stadswijken; vooral de prioriteitswijken.
De partijen stellen dat het belangrijkste doel van dit college om ‘de twee gezichten van de stad met elkaar te verbinden’ niet of nauwelijks is waargemaakt. Een half jaar geleden dienden de partijen een motie in waarin zij het college opriepen hier meer aandacht aan te besteden. De oppositiepartijen zien daar in de begroting voor 2018 weinig van terug.
Dat het college tekorten in de zorg en de sociale zekerheid opvangt, leidt niet tot een verbetering van de twee gezichten. Er wordt aan de binnenstad wel extra tijd, aandacht en geld besteed, maar niet aan de wijken. Stadspartij, CDA, ChristenUnie en SP vinden dat er meer geld moet komen voor onderhoud, wijkvernieuwing en verkeersveiligheid. Daarnaast ook voor sociale samenhang, onderwijs en opvoeding.
Het college denkt meer te bereiken door burgerinitiatieven en programma’s van andere partijen in de wijk op elkaar af te stemmen.