Over het opheffen van een school, over de stedelijke cultuur en projecten in het onderwijs

Door 12 april 2016Nieuws

anna riemersma stadspartij grootDe medezeggenschapsraad van Openbare basisschool de Expeditie stemt blanco inzake het opheffen van de school De Expeditie in Beijum per 1 augustus a.s. Ze willen niet voor opheffen zijn, maar ook niet tegen, vooral om kinderen die een andere school willen kiezen niet te duperen, bleek uit de toelichtende brief. Uit het antwoord op mijn de rondvraag in de commissie onderwijs en welzijn van 6 april jl. bleek dat het opheffen onverdroten kan doorgaan. Want, zegt wethouder Schroor, het personeel heeft een voorkeursbehandeling bij het solliciteren op een baan op nog wel bestaande scholen. Vreemd toch. De medezeggenschapsraad bestaat ook uit ouders. Wat die vinden doet er dus niet toe. Het gaat mij aan het hart. Niet alleen omdat ik zelf naast de school woon. Een school in de buurt zorgt behalve voor onderwijs voor de kindjes in de buurt ook voor een heel brok levendigheid. De gemeenteraad heeft in meerderheid geen behoefte aan een onderzoek. Samen met een journaliste in Beijum ben ik daarom bezig met een onderzoek naar de achtergrond van de fusie in 2013 tussen De Doefmat en De Dijk (Montessorischool) en de daarop volgende snelle neergang van de school.

De bouwstenen voor de cultuurnota kwamen woensdag ook aan bod.
Daarvoor was onderzoek naar podiumkunsten uitgevoerd. Het aanbod is breed, klassiek en experimenteel, alles is te vinden in Groningen.
Onze fractie legde wel de vinger op de zere plek: heel veel mensen die in de cultuursector werken doen dat vaak voor een hongerloontje. Als gezonde werkgelegenheid doet ‘cultuur’ het gewoon slecht. Mensen zijn vaak heel toegewijd en hechten ook aan andere zaken. Maar toch zijn wij van mening dat men wel een fatsoenlijke boterham moeten verdienen. Het college is het met ons eens. Paul de Rook vertelde dat er in VNG verband oplossingen worden verzocht voor een realistisch perspectief voor cultuurondernemers en -werkers. Er komt ook een overleg met minister Bussemaker hierover.

Over de projecten in het onderwijs zijn de meningen in de raad erg verdeeld.
Wij zijn ook kritisch: hoezo een miljoen verschaffen aan het onderwijsveld om zelf projecten te bedenken.
Projecten die ons wel worden voorgeschoteld in de commissie maar waarover we vervolgens eigenlijk volgens de wethouder (Schroor) niets meer mogen zeggen.
Hij biedt wel aan dat de raad over de laatste te besteden 200.000, – ton een pitch (!) mag houden.

Vreemd, daarvoor zitten we toch in de gemeenteraad om met voorstellen te komen?

 

Anna Riemersma