Overzicht stemmingen raad 19 juni

Door 20 juni 2013Nieuws

Hieronder een overzicht van de stemmingen bij de moties tijdens het voorjaarsdebat in de raadsvergadering van 19 juni.

Motie 1) van de PvdA, Meer inzet en waardering voor vrijwilligerswerk (voor: allen, minus SP en D66).

Motie 2) van PvdA en VVD, Right to Challenge (voor: allen, minus SP).

Motie 3) van PvdA, D66, VVD, CDA, PvdD en S&S, Haal meer uit witgoed (voor: allen, minus SP, Stadspartij en GroenLinks).

Motie 4) van PvdA, CDA, D66 en S&S, Ook in crisistijd met G-kracht vooruit (voor: allen, minus VVD en SP).

Motie 5) van PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA, S&S, PvdD en ChristenUnie, Benutten leegstand gemeentelijk vastgoed (voor: allen, minus Stadspartij).

Motie 8) van de VVD, Eigendom grond onder clubgebouwen (voor: allen, minus SP en D66).

Motie 15) van GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, D66, SP en PvdD, Effecten bezuinigingen (voor: allen, minus VVD).

Motie 23)  van D66, CDA en PvdA, Onderwijs (voor: allen, minus SP).

Motie 24) van D66, PvdA, S&S, Stadspartij, Infrastructuur cultuur (voor: allen, minus SP en ChristenUnie).

Motie 25) van SP, GroenLinks en Stadspartij, Vergoeding eigen bijdrage (voor: allen, minus S&S, VVD en D66).

Motie 26) van CDA, PvdA en S&S, Fietsenbeheer (voor: allen, minus GroenLinks).

Motie 27) van CDA, SP, VVD, D66 en ChristenUnie, Gratis huwelijken (voor: allen).

Motie 28) van ChristenUnie, CDA en PvdA, Wijkloketten Hoogkerk en Lewenborg (voor: allen, minus GroenLinks, PvdD en S&S).

Motie 29) van ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, SP en D66, Zelfbeheer groen in wijken (voor: allen).

Motie 30) van S&S, ChristenUnie, CDA, VVD en GroenLinks, Invulling cofinancieringsfonds (voor: allen, minus SP).

Motie 33) van S&S, ChristenUnie, CDA en D66, Fietsenrekken voor studentensoci√ęteiten (voor: allen, minus SP en VVD).

 

Verworpen moties:

Motie 9) van VVD en S&S, Generieke korting Antillianenbeleid (voor: VVD, S&S en D66).

Motie 10) van GroenLinks, PvdD, Stadspartij en ChristenUnie, Taakstelling decentralisaties (voor: GroenLinks, PvdD, Stadspartij, ChristenUnie en S&S).

Motie 11) van GroenLinks en PvdD, Generiek is generiek (voor: GroenLinks en PvdD).

Motie 12) van GroenLinks, ChristenUnie en PvdD, Rebound en Schoolmaatschappelijk werk (voor: GroenLinks, ChristenUnie en PvdD).

Motie 17) van de Stadspartij, Fietsparkeren en parkeerbedrijf (voor: Stadspartij, VVD en D66).

Motie 18) van de Stadspartij, Burgerloketten open houden (voor: Stadspartij).

Motie 19) van de Stadspartij, Niet stoppen met fietsbeheer (voor: Stadspartij).

Motie 20) van de Stadspartij, Overhead stresstest (voor: Stadspartij en PvdD).

Motie 21) van de Stadspartij, Kinderactiviteiten (voor: Stadspartij).

Motie 22) van de Stadspartij, Gezonde en veilige school (voor: Stadspartij en PvdD).

Motie 31) van S&S en GroenLinks, Binnenstadmanagement (voor: S&S en GroenLinks).

Motie 32) van S&S, Niet Akkoord met stoppen (voor: S&S, VVD en D66).

Motie 35) van S&S, Scenario met hoger weerstandsvermogen (voor: S&S en Stadspartij).

Motie 36) van de PvdD, Stichting Dierenopvang Groningen (voor: PvdD, GroenLinks en Stadspartij).

Motie 37) van de PvdD, Duurzaamheid als kerntaak (voor: PvdD, GroenLinks en Stadspartij).

Motie 39) van de PvdD, Begrotingsopbouw (voor: PvdD).