Overzicht stemmingen raad 25 september

Door 2 oktober 2013Nieuws

Hieronder een overzicht van de stemmingen bij de tijdens de raadsvergadering van 25 september.

7. 1-minuut interventies  
a. Wordt conformpunt 6r.
b. Collegebrieven + presentatie Toekomst Drafbaan Groningen i.c.m. SP notitieBruisend Groningen voor iedereen.

 

 

 

 

 

 

n.v.t.  

 

 

 

 

Motie 1) van de SP, Verkorting duur evenementen, wordt verworpen (voor: SP, VVD en ChristenUnie).Motie 2) van de SP, Geluidsnorm Drafbaan, wordt verworpen (voor: SP en ChristenUnie).

Motie 3) van de SP, Evenementenmanager, wordt verworpen (voor: SP, CDA, PvdD en S&S).

Motie 4) van de SP, Beter spreidingsbeleid evenementen, wordt verworpen (voor: SP, PvdD en Stadspartij).

Motie 5) van CDA, PvdA, Stadspartij, ChristenUnie en PvdD, Evenementenbeleid en leefbaarheid in balans, wordt aangenomen (voor: gehele raad, minus VVD, SP en D66).

Motie 6) van de VVD, Beperking bastonen geluidsoverlast evenementen drafbaan, wordt verworpen (voor: VVD, CDA, SP en ChristenUnie).

c. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio Groningen(V&GR)

(raadsvoorstel 12 sept. 2013, GR13.3898529)

 

 

 

Aangenomen

Motie 7) van CDA, PvdA, VVD, Stadspartij, ChristenUnie en PvdD, Stemverhoudingen in de Veiligheidsregio, wordt aangenomen (voor: gehele raad). 

Met algemene stemmen.

d. Visie op de bestuurlijke organisatie Groningen(raadsvoorstel 6 sept. 2013, GR13.3886979)  

Aangenomen

Motie 8) van de Stadspartij, Liefde op het tweede gezicht, wordt ingetrokken.  

Met algemene stemmen.

e. Uitwerking motie erfpacht(raadsvoorstel 11 juli 2013, GR13.3803887)  

Aangenomen

Motie 9) van GroenLinks, Kosten uitwerking motie erfpacht, wordt verworpen (voor: GroenLinks).  

Tegen: GroenLinks.

8. Discussiestukken
a.  Kaderstelling tijdelijk gebruik Suikerunielocatie(raadsvoorstel 16 augustus 2013, GR13.3856720)  

Aangenomen

Motie 10) van GroenLinks en PvdD, Natuur, recreatie en evenementen op Suikerunieterrein, wordt verworpen (voor: GroenLinks en PvdD).Tegen: PvdD en Stadspartij.
b. APVG wijziging opnemen mogelijkheid aanwijzen veiligheidsrisicogebied(preventief fouilleren)

(raadsvoorstel 16 augustus 2013, GR13.3856327)

 

 

 

 

Aangenomen

Toezegging bgm:Zodra de burgemeester overweegt tot aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied, rapporteert hij dit, onderbouwd, aan de raad. Tevens geeft hij hierover een uitdrukkelijke bekendmaking aan de inwoners van de stad.

 

Hoofdelijke stemming: 22 voor, 15 tegen.

c. Tarieven(collegebrieven 6 juni, 5 september en 24 september 2013 n.v.t.
9. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag
  Motie van D66 en PvdA: Kamerkeurmerk Aangenomen Tegen: SP en VVD.