Partij voor het Noorden en de Stadspartij Groningen gaan strategisch samenwerken

Door 27 december 2009Nieuws

Om de samenwerking kracht bij te zetten heeft de Partij voor het Noorden besloten niet mee te doen aan de gemeentelijke verkiezingen in de gemeente Groningen. Beide partijen behouden wel elk hun eigen identiteit. De Stadspartij zal de Partij voor het Noorden steunen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2011. Verder zullen twee actieve leden van de Partij voor het Noorden zich verkiesbaar stellen op de lijst van de Stadspartij. Jan Oosterhaven, Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die op dit moment een actieve rol heeft in de Statenfractie van de Partij voor het Noorden, staat als lijstduwer voor de stadspartij op nummer 16 van de kieslijst van de Stadspartij. Leendert van der Laan, één van de oprichters en persvoorlichter van de Partij voor het Noorden en werkzaam bij een grote verzekeraar zal de achtste plek op deze lijst innemen.

Door de verwachte verliezen van de grote landelijke partijen, alsmede de duidelijke standpunten die de Stadspartij inneemt, verwacht de Stadspartij minstens een verdubbeling van het aantal zetels in 2010. De Stadspartij keert zich tegen het veel te dure, nutteloze en te grote forumgebouw en pleit daarnaast voor een studentencampus met extra voorzieningen om de druk en overlast van studenten in de Groningse woonwijken te verminderen.

Namens het Bestuur van de Partij voor het Noorden

De heer L.E.J. van der Laan, persvoorlichter,
Drs. J.H. Lambers, secretaris bestuur,
Dr. T.J. Zanen, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden.

Namens het Bestuur en de fractie van de Stadspartij

Drs. ing. G.J.D. Offerman, voorzitter Stadspartij,
De heer R.P Prummel, fractievoorzitter Stadspartij.

Leave a Reply