page1image12726464

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

page2image12829920

Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma in concept waarmee Stad en Ommeland de verkiezingen in 2018 in gaat. Het programma dat wij vanaf 1 januari 2019 willen omzetten in beleid, indien nodig als oppositiepartij maar veel liever nog als lid van het college.

Een programma als dit komt niet zomaar tot stand en deze versie is al helemaal bijzonder vanwege de gemeentelijke herindeling van de Gemeente Groningen. Niet één maar drie fracties hebben zich er over gebogen, er hard aan gewerkt en flink over gediscussieerd wel met één doel voor ogen: uitstralen dat wij hart voor de Stad en het Ommeland hebben. Met die slogan gaan wij dan ook met vertrouwen de verkiezingen in.

Het programma is tot stand gekomen met en door samenwerking van de drie fracties die straks één zullen zijn:

  • ●  De fractie Stad en Ommeland Groningen (voorheen Stadspartij Groningen)
  • ●  De fractie Stad en Ommeland in Ten Boer (voorheen Algemeen Belang Ten Boer)
  • ●  De fractie Gezond Verstand HarenWij spreken de hoop uit dat u zich in de standpunten kunt vinden.

    Jan Boonstra (voorzitter Stad en Ommeland) Amrut Sijbolts (Lijsttrekker Stad en Ommeland)

2 Verkiezingsprogramma Stad en Ommeland – 2018 – 2022

page3image12771456

Algemeen

Stad en Ommeland is een unieke partij, met een hart dat klopt voor de belangen van alle inwoners, of dat nou op gemeentelijk niveau is of op het niveau van wijken, dorpen of de stad. Wij hebben een luisterend oor voor hen die hun zorgen, plannen of mening met ons willen delen, we steken de helpende hand uit naar inwoners, bedrijven of organisaties die dat nodig hebben.

Doordat Stad en Ommeland een lokale partij is met een vertegenwoordiging tot in de haarvaten van de nieuwe gemeente Groningen staan wij midden in de samenleving. Dit wordt ook nog eens versterkt door onze Wijkvertegenwoordigers die ons kunnen voorzien van de broodnodige informatie over wat zich in de woonomgeving van de Groninger afspeelt. Daardoor kunnen wij snel actie ondernemen indien nodig.

Wij zijn niet afhankelijk van de landelijke partijen én dat geeft ons bij komende verkiezingen een voorsprong waar wij gebruik van willen maken. Geen vriendjespolitiek of belangen van Den Haag. En dat maakt ons bijzonder.

Uw input en wensen zorgen ervoor dat we straks in de nieuwe gemeente Groningen een goede leidraad hebben om u te kunnen vertegenwoordigen.
Want een nieuwe gemeente vraagt nieuwe politiek, lokale politiek!
Stad en Ommeland weet als geen ander wat lokaal leeft. Wij zijn immers ontstaan uit drie partijen (Stadspartij Groningen, Algemeen Belang Ten Boer en Gezond Verstand Haren) die altijd naar hun inwoners hebben geluisterd en in het belang van hun inwoners hebben gehandeld.

Wij geloven in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij weten wat er leeft en speelt in hun woon-, werk- en leefomgeving. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen mee praten, maar ook moet kunnen meebeslissen. Dus niet alleen maar eens per vier jaar stemmen! Bijvoorbeeld door het organiseren van een referendum of een burgerraadpleging of een wijkstemdag. Niet het stadhuis, ambtenaren of projectontwikkelaars bepalen wat goed voor u is, dat bepaalt u zelf! Daar worden wijken en dorpen beter en mooier van. Daar wordt de stad beter van.

3 Verkiezingsprogramma Stad en Ommeland – 2018 – 2022