Plan werkgevers goed ontvangen.

Door 17 juli 2011Nieuws

door: Anna Riemersma

In de raadscommissie Werk en Inkomen werd gisteren gesproken over het plan dat 9 werkgevers vanwerknemers met een gesubsidieerde baan hebben gemaakt om deze 400 banen regulier te maken.
Onze fractie had het plan alvast op de agenda gezet. De afbouwplannen van het college waren nog niet rijp voor behandeling. Daar wilden wij niet op wachten. Dit gaf mij de kans om het werkgeversplan toe te lichten en aan het college te vragen om serieus te onderzoeken of het plan haalbaar is. Die toezegging hebben we van de wethouder. De rest van de raad staat ook sympathiek tegenoverhet plan, maar diverse fracties grepen het punt ook aan om flink te gaan ruziën met de wethouderover het uitstel van haar afbouwvoorstel. Tja, wat is wijs? Wij hebben in ieder geval gekregen wat we wilden.