Programma met een knipoog

Door 26 januari 2010Nieuws

Het partijprogramma van de Stadspartij met een knipoog.

Het stedelijk alternatief voor Groningen

Met UW STEM op de STADSPARTIJ kiest u voor:

goede scholen en buurtvoorzieningen in alle wijken;
investeringen in 30 km gebieden en uw veiligheid;
geen bezuinigingen op de zorg voor ouderen;
een verdiepte ligging Zuidelijke Ringweg;
veiligheid, leefbaarheid en solidariteit;
geen regiotram door de binnenstad!;
Groninger forumgebouw, NEE ;
ruimte voor de middenstand;
OOK een studenten campus;
voor werk en inkomen;
en dierenwelzijn.

Verkiezingsprogramma 2010-2014

1. De STADSPARTIJ houdt de belastingen laag en is een sociale partij met gelijke ka

nsen voor iedereen. De STADSPARTIJ heeft in de gemeenteraad steeds tegen belastingverhogingen gestemd. Weg met erfpacht. De STADSPARTIJ let er scherp op of u wel waar voor uw belastinggeld krijgt. Daarom tellen bij re-integratieprojecten niet de aantallen maar de kwaliteit van de werkzaamheden voor mensen. Iedereen moet een kans hebben op zinvol werk. Zeker geen bureaucratische aanpak.

2. De STADSPARTIJ wil de leefbaarheid in uw wijk vergroten en is voor een harde aanpak vancriminaliteit en alle vormen van overlast. De wijkagent staat hierbij centraal. Een strakke aanpak van verzuim door leerlingen is nodig en de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog. Onderwijs is er voor leerlingen en niet voor managers. Daarom niet nog grotere scholen. Het sportbudget dient vooral besteed te worden aan amateursport en sportorganisaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Vrijwilligers zoveel mogelijk ruimte geven en waar nodig meer ondersteuning in beheer van de eigen accommodaties; uitbreiding van openbare sportgelegenheden en verbeteren onderhoud bestaande terreinen. Sportcompetities worden tussen scholen georganiseerd.3. De STADSPARTIJ wil meer aandacht voor mensen dan voor stenen. Daarom speciale zorg en aandacht voor senioren en mindervaliden. Senioren willen betaalbare zorg en mogen geen last hebben van onnodige bureaucratie. Zorg en welzijn is er voor hulpbehoevenden en mindervaliden en niet voor bedrijven, instellingen en managers die er veel geld mee verdienen. Betere samenwerking van zorginstellingen is nodig. Senioren willen veiligheid op straat en thuis.

4. De STADSPARTIJ is voor goede banden tussen universiteit, bedrijfsleven en gemeente. Voor het grote aantal studenten moeten meer en betere woonvoorzieningen komen en kamerverhuur moet beter geregeld. Ook een campus op Zernike of het Suikerunie-terrein is gewenst. Die vermindert de druk op de overige woonwijken van de stad. Uiteraard mogen studenten zelf kiezen waar ze wonen.

5. De STADSPARTIJ is vriendelijk voor ondernemers en middenstand. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor bij uitstek. U krijgt de ruimte om te ondernemen. Ambtelijke betutteling en bemoeizucht worden aan banden gelegd, waardoor meer werkgelegenheid ontstaat. De STADSPARTIJ wil minder ambtenaren op kantoor, minder overbodige controles en wil minder productie van veelal nutteloos papier.

6. De STADSPARTIJ is voor echte bereikbaarheid van de stad, waarbij duurzaamheid uitgangspunt is. Daarom wil de STADSPARTIJ goed en betaalbaar openbaar vervoer met snelle spoorlijnen rondde stad en schone en stille trolleybussen in de stad. Dus met de trein naar Zernike en Paddepoel/Vinkhuizen en niet met een veel te dure en te grote regiotram door de binnenstad. Uitbreiding van het citybussysteem is gewenst. Geen dure parkeerplekken in parkeergarages voor bewoners. De Zuidelijke Ringweg moet volgens de STADSPARTIJ maximaal worden overdekt. Een autoverbinding tussen Helpman met de Oosterpoort moet er blijven. De STADSPARTIJ is voor een aan te leggen kabelbaan tussen Euroborg en het ziekenhuis en nog betere fietsverbindingen.

7. De STADSPARTIJ legt de nadruk op het goed onderhouden van de stad en koestert ruimte, groen, monumenten en beschermde stadsgezichten. De STADSPARTIJ is voor de menselijke maat en wil de stad niet volbouwen met hoge flatgebouwen. De filosofie van de compacte stad leidt uiteindelijk tot verstikking en onverdraagzaamheid. De stad is compact genoeg.

De STADSPARTIJ is wars van luchtkastelen. Daarom wordt er bij deze partij geen geld over de balk gegooid voor prestigeprojecten. Dus geen forumgebouw aan de Grote Markt en geen onbetaalbare regiotramlijnen door de binnenstad. Wel restauratie van goede oudbouw en inpassing in eventuele nieuwbouw. De STADSPARTIJ pleit voor voldoende goede buurtvoorzieningen, zoals betaalbare kinderopvang.


8. De STADSPARTIJ heeft een luisterend oor en komt op voor de belangen van alle Stadjers, jong en oud. De STADSPARTIJ brengt uw mening in de gemeenteraad naar voren en zet de burger centraal. Daarom wil de STADSPARTIJ het burgerinitiatief, zodat ook u de agenda van de gemeenteraad mee kunt bepalen. Buurtorganisaties moeten meer invloed krijgen. Zo krijgt ook u de kans om zelf mee te beslissen over uw eigen wijk.

9. De STADSPARTIJ wil niet dat ambtenaren de dienst uitmaken. Er zijn echte veranderingen nodig. Minder ambtenaren achter het bureau. Het werken aan een duurzame, veilige en schone stad staat voorop, waarbij Stadjers zelf verantwoordelijkheid krijgen. De samenleving is niet maakbaar en burgers zijn mondig en deskundig genoeg om zelf zaken aan te pakken. De invloed van de gemeenteraad moet worden vergroot, waarbij de raad zich veel kritischer moet opstellen ten opzichte van ambtelijke plannen en ideeën en zich daar minder gemakkelijk door moet laten leiden. Onze raadsleden zullen duidelijk laten zien hoe zij u vertegenwoordigen. Daarom wil de STADSPARTIJ alle vergaderingen ook via OOG TV uitzenden. De STADSPARTIJ is voor moderne communicatiemedia.

10. De STADSPARTIJ heeft geen last van dogma’s, dwang en belangen van landelijke politieke partijen. Bij de lokale STADSPARTIJ dus geen Haagse invloed en geen Haagse vriendjespolitiek. De Stadjer staat bij de STADSPARTIJ centraal, waarbij wij ons kritisch opstellen en geen meeloper zijn. De stad Groningen is de metropool van Noord Nederland, die als motor voor de noordelijke economie voor alle Groningers, Friezen en Drenten goed bereikbaar moet zijn.

Leave a Reply