Protest Stadspartij bijeenkomst trambureau

Door 12 april 2010Nieuws

De Wethouder en de medewerkers van het Trambureau, zij organiseren de bijeenkomst, weten dat de Raad van Groningen op maandagavonden de eerstvolgende  raadscommissies voorbereidt.
Formateur de Vries en mevr. Dekker hebben waarschijnlijk gedacht, dat het college op 9 april rond zou zijn. Dit is echter niet het geval. Daarom is er nu geen enkele reden om haast te maken met voorlichting over zaken waarover nota bene nog een definitieve beslissing moet worden genomen. Overigens wil de Stadspartij, dat betere en goedkopere alternatieven voor de regiotram nader worden onderzocht, voordat een definitieve beslissing geforceerd wordt.
Daar het regiotramplan omstreden is en er nog geen enkel zicht op een college akkoord, is een dergelijke bijeenkomst wat de Stadspartij betreft op dit moment niet aan de orde.
Ik neem aan dat hetzelfde ook voor de leden van de Provinciale Staten geldt.
Namens mijn Fractie verzoek ik u met klem om de aangekondigde bijeenkomst uit te stellen.
Omdat de belangen van de Raad van Groningen in het geding zijn, is deze  brief ook aan de Burgemeester van Groningen in zijn hoedanigheid als Voorzitter van de Gemeenteraad verzonden.

Met vriendelijke groet,

Robert Prummel

Leave a Reply