Schadeprotocol aardbevingen; Eerst zien, dan geloven!

Door 24 mei 2017Aardbevingen

De NAM is eindelijk uit het schadeproces gehaald waar het gaat om het herstel van aardbevingsschade.
“Dit is een stap in de goede richting maar gaat nog lang niet ver genoeg” aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts. De Stadspartij wil nog steeds dat de NAM uit alle regelingen en processen wordt geschrapt en alleen verantwoordelijk wordt voor het betalen van
-alle- geleden schade. De stevige vinger die de NAM in de pap heeft was voor de Stadspartij steeds de reden om tegen de huidige aanpak te zijn. 
Daarnaast ligt het tempo van schadeherstel nog steeds veel te laag. Het nieuwe‘schone lei principe’ (= grofweg een versnelde afhandeling van nog openstaande schadezaken) moet dat versnellen. “Dat willen we eerst zien voordat we dat geloven, het tempo waarin problemen worden afgehandeld ligt veel te laag, schadedossiers blijven te lang liggen en een adequate nieuwbouwregeling blijft uit.”

Uit de bijeenkomst van 11 mei met de Nationaal Coördinator kwam duidelijk naar voren dat de NCG onvoldoende zeggenschap en doorzettingsmacht heeft door de vele overheidslagen aan wie hij verantwoording moet afleggen. De Stadspartij wil daarom dat de NCG op verdere afstand wordt gezet van het ministerie van Economische Zaken en meer bevoegdheden en doorzettingsmacht krijgt. Het mag niet zo zijn dat oplossingen en een adequate aanpak vertraging oploopt door een woud aan regeltjes en bureaucratie.

Verder ziet de Stadspartij graag dat het college zich inzet voor een garantieregeling voor mensen die hun huis niet kunnen verkopen, een soortgelijke regeling zoals in Moerdijk. Deze garantieregeling staat los van de bestaande schadevergoedingen en financiële compensatie voor versterking van woningen. De contourenkaart blijft een onwerkbare grens, een beving stopt niet bij een papieren grens, maar volgt zijn eigen weg. 

De Stadspartij is blij dat de Groninger Bodem Bewegingen en Gasberaad weer aan tafel zitten, dit zijn belangrijke maatschappelijke gesprekspartners die bijdragen aan het herstel van vertrouwen.

Uiteindelijk blijft het noodzakelijk dat de gaswinning verder wordt teruggeschroefd, want het gaat om de veiligheid van de inwoners van Groningen.