Schriftelijke vragen over mantelzorg

Door 27 maart 2018Nieuws

De fractie van Stad en Ommeland stelde vragen in de gemeenteraadscommissie van 7 maart met het doel de positie van de vele mantelzorgers in de stad te verbeteren.
Uit de expertmeeting van eind vorig jaar kwam immers naar voren:
“Mantelzorg wordt gedaan vanuit liefde en noodzaak. Het gaat niet altijd om de buurt; vrienden, familie en kennissen wonen overal. Vaak zijn mantelzorgers overbelast, er wordt veel druk gelegd op het netwerk en mantelzorgers vragen zich vaak af waar de grens ligt”.
De andere fracties en ook de wethouder hadden echter duidelijk geen zin om over dit onderwerp te praten. Zij wilden het liever hebben over de systeemwereld van het sociaal domein en de leefwereld van de mensen die aanspraken maken op de WIJ-teams. De wethouder weigerde dan ook de concrete vragen van onze fractie te beantwoorden.
Stad en Ommeland wil de problemen wel direct aanpakken en stelt nu schriftelijke vragen over tegemoetkoming in de kosten, het actief benaderen van overbelaste mensen en over de eigen ambtenaren van wie zeer velen ook zorgtaken thuis hebben.