Sijbolts: “Behoud ramblas Kattendiep”

Door 31 juli 2010Nieuws

Stadspartij voor behoud ramblas Gedempte Kattendiep.

foto: dvhn.nl

De Stadspartij wil de ramblas aan het Gedempte Kattendiep behouden.
Deze sfeervolle ramblas is in 2008 door de ondernemers aan het Kattendiep aangelegd. De ondernemers hebben veel geïnvesteerd in parasolputjes, de aanschaf van het terras en de aankleding van de ramblas.
De gemeente heeft in 2009 parkeerplaatsen verwijderd en drempels aangebracht voor het verkeer.

httpv://www.youtube.com/watch?v=UYBvTkxeYbQ
bron: RTVOOG

Zomers een zeer gezellige sfeer zo als op de ramblas in Barcelona, met leuke aangeklede terrassen waar het prettig vertoeven is. In het najaar kan men hier ook zitten onder en als het te koud is worden er zelfs dekens uitgedeeld.

Gedurende de zomermaanden worden er vele activiteiten georganiseerd, veelal door de ondernemers samen. Zo was er in juli een Cubaweek en worden er deze zomer een Mediterrane Preuvenement en het BOLS NK Flairbartending 2011 georganiseerd. Kortom, iets om heel trots op te zijn en in stand te houden!

En toen was daar ineens de tram…..

De ondernemers aan het Gedempte Kattendiep hebben,terecht, zorgen over de toekomst van de ramblas. Zoals het nu lijkt, gaat tramlijn 2 als dubbelspoor over het Gedempte Kattendiep. De ondernemers zijn tot nog toe nooit benaderd om mee te denken over de plannen. Ook zijn ze niet persoonlijk op de hoogte gesteld van de plannen.

Het is toch zeer merkwaardig dat een dergelijk ingrijpende verandering niet met de betrokken ondernemers wordt besproken.

Dit roept bij de Stadspartij een aantal vragen op:

  1. Waarom zijn de ondernemers niet geïnformeerd over de plannen?
  2. Waarom zijn de ondernemers, niet betrokken bij de plannen van tramlijn 2?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de ramblas bij de aanleg van tramlijn 2?
  4. Wordt er bij het ontwerp van tramlijn 2 rekening gehouden met het behoud van de ramblas? Zo ja op welke manier en zo nee, wordt dit dan alsnog gedaan?
  5. Deelt het college de mening van de Stadspartij dat het niet informeren van de betrokken ondernemers geen fatsoenlijke manier is om met ondernemers, die veel investeren in een bruisende stad, om te gaan?
  6. Hoe houden we in de stad een prettig klimaat voor ondernemers als ondernemers niet worden betrokken bij dergelijke ingrijpende planontwikkeling?
  7. Hoe denkt het college in de toekomst om te gaan met ondernemers die te maken krijgen met dergelijke bouwputten en ingrijpende projecten die van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering?

Met vriendelijk groet,

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts.

Leave a Reply