SP en Stadspartij eisen naleving afspraken met buurt over Noorderkerk

Door 14 mei 2015Nieuws

NoorderkerkDe gemeenteraadsfracties van de SP en de Stadspartij willen duidelijkheid van het college van B&W over de plannen voor jongerenhuisvesting in de Noorderkerk. Het college heeft in december beloofd dat er rekening zou worden gehouden met de wensen van de omwonenden. De beide partijen horen nu echter van de buurt dat dat niet gebeurt.

Het is kwalijk dat we nu signalen krijgen dat er niet naar omwonenden geluisterd wordt. Wanneer buurtbewoners geen invloed hebben op grote projecten naast de deur overheerst het winstbejag van de projectontwikkelaars. De buurtbewoners zelf worden dan buiten spel gezet. Het gebeurt te vaak dat er vanachter de collegetafel mooie woorden gesproken worden over rekening houden met bewoners terwijl er in de praktijk weinig van terecht komt.

Nadat bewoners in december hun bezwaren hadden geuit over het plan voor de Noorderkerk hebben de bewoners en de ontwikkelaar slechts één keer om tafel gezeten, zonder concreet resultaat. “Ook is nog steeds niet duidelijk hoe het plan er precies uit komt te zien en of dit overeenkomt met de door de wethouder genoemde mix van woningen. Wij willen opheldering van het college over haar rol in deze kwestie en het al dan niet nakomen van de gemaakte afspraken,” aldus Stadspartij en SP.

De fracties van de SP en de Stadspartij vinden het goed dat leegstaande panden worden omgebouwd tot jongerenhuisvesting. Dat biedt volgens de partijen voor jongeren een alternatief voor kleine, dure kamers en stopt de tendens dat gezinswoningen verdwijnen. Maar wij willen bij dergelijke projecten meer zeggenschap voor de buurt. Daarom stellen wij voor dat bij alle grote projecten de buurtbewoners worden betrokken en dat ze echte inspraak hebben in wat er in hun buurt gebeurt.