Stad en Ommeland pleit voor accommodatie Kids United

Door 9 maart 2018Nieuws

‘Grote impuls voor gehandicaptensport in Groningen’

De gemeenteraadsfractie van Stad en Ommeland heeft schriftelijke vragen gesteld over Kids United, de voetbalclub voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De club, die sinds 2003 bestaat en 134 leden telt, droomt van een eigen accommodatie waar ze veel meer kan organiseren dan voetbal alleen. Uit onderzoek blijkt dat deze jeugd behoefte heeft aan een eigen plek om te sporten en elkaar te ontmoeten. Niet alleen voetbal maar ook klimmen, tafeltennissen, gamen, koken, streetdance, samen live voetbal kijken op groot scherm en lekker chillen. Met deze nieuwe accommodatie wordt de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren met een beperking aanmerkelijk verhoogd.

Stad en Ommeland is teleurgesteld over hoe burgemeester en wethouders van Groningen tot nu toe met de voetbalclub voor kinderen met een handicap omspringt. De partij ziet hierin een grote kans het sportaanbod voor mensen met een handicap in de provincie Groningen kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Sport050 wil Kids United mogelijk tijdelijk onderbrengen op een sportpark met kunstgras. Dat betekent dat een kwetsbare groep kinderen voor de zesde keer moet verhuizen. De club zat eerst bij FC Lewenborg, Sportpark Het Noorden, Indoor Soccer Centrum, Corpus Den Hoorn en nu Sportpark de Kring. Het trainingsveld (natuurgras) waar Kids United nu gebruik van mag maken blijkt echter overbelast te zijn. De fractie van Stad en Ommeland benadrukt dat de sportieve bereidwilligheid van PKC’83 een groot compliment verdient.

Stad en Ommeland vindt daarom dat deze accommodatie er snel moet komen. De partij vraagt of burgemeester en wethouders ook de noodzaak zien van zo’n Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum. Stad en Ommeland wil weten of het college meent dat Kids United een unieke kans biedt om het sportaanbod voor mensen met een handicap uit te breiden. “Kan het college uitleggen waarom de komst van het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum zo lang op zich laat wachten?”

Het complex wordt volledig gefinancierd door externe partijen. Kids United werkt daarvoor samen met het Fonds Gehandicaptensport.
Het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum moet een tweede thuis worden voor jongeren met een beperking waar ze niet-gehandicapte jeugd kunnen uitnodigen om samen te sporten, of gewoon gezellig bij elkaar te zijn. Kids United wil de komende drie jaar groeien naar 250 leden. De club wil de leeftijdsgrens van de doelgroep oprekken van 23 naar 35 jaar. In de stad en provincie Groningen wonen relatief de meeste kinderen en jongeren tot 23 jaar met een beperking. In de provincie 2,8 % en in de stad zelfs 4,8 %. Het landelijk cijfer is 1,7 %.

Stad en Ommeland heeft tussen 2014 en nu vaak aandacht gevraagd voor de wens van Kids United.

 

Schriftelijke vragen over Kids United.

Geacht college,

In 2003 richtten Onno en Margriet Kukler Kids United op, een voetbalclub voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  Ze begonnen met vier kinderen op een veldje bij FC Lewenborg. In 2012 is Kids United een samenwerking aangegaan met FC Groningen wat Kids United veel naamsbekendheid bracht. Kids United groeide naar inmiddels 135 leden, 16 trainers, 8 vrijwilligers en 5 bestuursleden, 165 leden totaal. De stichting is vanaf de oprichting in 2003 tot op heden contributievrij omdat de oprichters samen met het bestuur van de (ideële) stichting van mening zijn dat geld geen belemmering mag zijn om te kunnen sporten. Inmiddels is Kids United (na allerlei omzwervingen) terecht gekomen op Sportpark De Kring, het Sportpark waar ook PKC`83 gehuisvest is.

Zoals het college bekend is heeft Kids United een grote droom: Een eigen accommodatie bouwen waar zij veel meer kunnen organiseren dan voetbal alleen. De kinderen en jongeren willen en kunnen meer. Uit een onderzoek blijkt dat deze jeugd behoefte heeft aan een eigen plek om te sporten en elkaar te ontmoeten. Niet alleen voetbal maar ook klimmen, tafeltennissen, gamen, koken, streetdance, samen live voetbal kijken op groot scherm en lekker chillen. Met deze nieuwe accommodatie wordt de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren met een beperking aanmerkelijk verhoogd.

Een noodzakelijke voorwaarde voor het verwezenlijken van de ambities is dat Kids United beschikt over een eigen accommodatie waar veel meer georganiseerd kan worden dan alleen voetbal en waardoor de kwaliteit van hun aanbod verhoogd kan worden.  Het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum moet een tweede thuis worden voor jongeren met een beperking. Een gebouw dat duurzaam en toekomstbestendig is. Waar de ruimten flexibel zijn en inzetbaar voor verschillende activiteiten. Energetische duurzaamheid ligt aan de basis van het ontwerp. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze reguliere jeugd kunnen uitnodigen om samen met hun gehandicapte leeftijdsgenoten te sporten, of gewoon gezellig bij elkaar te zijn. Het complex zal volledig gefinancierd moeten worden door externe partijen. Om dit te realiseren en om contributie vrij te kunnen blijven doorgaan is veel geld nodig.

Het Fonds Gehandicaptensport en Kids United hebben dezelfde doelstelling; zij zetten zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Hierin vullen zij elkaar hierin uitstekend aan. Het Fonds in haar rol als landelijke speler met de nadruk op de kerntaken Voorlichten, Werven en Besteden. Kids United door haar positie als sterke regionale partner en uitvoerende karakter.

De concrete resultaten en langetermijneffecten die worden beoogd en hoe de impact van het project wordt vastgesteld:

Met de bouw van deze accommodatie kan Kids United zich verder ontwikkelen. Uit een onderzoek van het Verwey Instituut blijkt dat er nog een grote potentiële doelgroep is.

 • Van 134 leden naar 250 leden binnen een periode van 3 jaar
 • Het per direct oprekken van de leeftijd van de doelgroep van 23 naar 35 jaar
 • Het versneld uitbreiden van het aantal sporten en activiteiten

Daarnaast vervult Kids United een belangrijk functie in een brede regio.
In de stad en provincie Groningen wonen relatief de meeste kinderen en jongeren met een beperking. In de provincie 2,8 % en in de stad zelfs 4,8 %. Het landelijk cijfer is 1,7 %  (bron: onderzoek “kinderen in tel”) Dit alles heeft betrekking op jongeren tot 23 jaar.

Onze fractie heeft tussen 2014 en nu vaak aandacht gevraagd voor de wens van Kids United. Het belang en het doel van Kids United is, wat de fractie van Stad en Ommeland betreft,  een belang dat ons allen aangaat. Een belang waar wij als gemeente, in onze ogen, achter moeten staan, met als doel:

 • Het sportaanbod voor mensen met een handicap in de provincie Groningen kwalitatief en kwantitatief verbeteren.
 • Het sportaanbod uitbreiden om meer mensen met een handicap een breder palet aan activiteiten aan te kunnen bieden en de leeftijd van de doelgroep van Kids United op te hogen van 23 naar 35 jaar.

Ondanks diverse toezeggingen van en gesprekken met verschillende wethouders en Sport050 is de fractie van Stad en Ommeland niet alleen verbaasd, maar ook zeer teleurgesteld over de huidige stand van zaken. Ook door de manier waarop er met Kids United wordt omgegaan vragen wij ons af of het college het belang van Kids United voldoende erkend. Kids United doet de afgelopen jaren ongelooflijk hard haar best om hun droom te verwezenlijken, maar een stip aan de horizon ontbreekt.

De fractie van Stad en Ommeland heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college het met ons eens dat Kids United een belangrijke positie inneemt waar het gaat om het sportaanbod aan mensen met een handicap in de provincie Groningen kwalitatief en kwantitatief verbeteren?
 2. Onderschrijft het college de noodzaak van het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum voor kinderen/jongeren met een beperking waar veel meer georganiseerd kan worden dan alleen voetbal?
 3. Is het college met ons van mening dat Kids United een unieke kans biedt om het sportaanbod voor mensen met een handicap uit te breiden, zodat er een breder palet aan activiteiten aangeboden kan worden?
 4. Kan het college uitleggen waarom de komst van het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum zo lang op zich laat wachten?

In de periode tussen 2012 en heden heeft Kids United diverse malen moeten verhuizen van sportpark naar sportpark (zie onder een kort overzicht van de periode 2012 – 2018). Ook zijn er in de tussenliggende periodes aan Kids United sportparken aangeboden die totaal niet geschikt zijn voor deze doelgroep. Zo werd voorgesteld om kinderen op Sportpark De Parrel via een goederenlift naar boven te brengen. Na de brand op Sportpark Het Noorden werd voorgesteld om een kleedkamer te gebruiken als kantine, voor 135 kinderen.

 1. Gelet op boven- en onderstaande (bijlage: Een kort overzicht van de periode 2012- 2018) vraagt onze fractie zich af hoe het college oordeelt over deze handelswijze.
 2. Is het college bereid om snel tot een duurzame oplossing te komen waarbij het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum kan worden gebouwd?

PKC’83 heeft zich zeer bereidwillig getoond om de komst van Kids United naar Sportpark De Kring mogelijk te maken. Kids United stelt dan ook dat ze door PKC’83 met open armen zijn ontvangen en beide partijen leven in goede verstandhouding met elkaar op het sportpark.
Het trainingsveld (natuurgras) waar Kids United gebruik van mag maken blijkt echter overbelast te zijn. Daarop is door Sport050 Kids United aangeboden om ook op het hoofdveld van PKC wedstrijden te spelen. In de praktijk blijkt dat vrijwel onmogelijk. In weekend van 24 februari ontstond er direct al een probleem omdat het sportpark te vol zat en het trainingsveld te slecht bespeelbaar. PKC’83 besloot daarop een zaterdagteam terug te trekken zodat Kids United de mogelijkheid kreeg om hun wedstrijden te kunnen spelen. Uiteindelijk gooiden de winterse omstandigheden roet in het eten en schrapte de KNVB alle wedstrijden.

 1. Is het college het met de fractie van Stad en Ommeland eens dat de sportieve bereidwilligheid van PKC’83 een groot compliment verdient?
 2. Is het college het met ons eens dat er zo snel mogelijk een duurzame oplossing moet komen om de huidige capaciteitsproblemen op Sportpark De Kring op te vangen?
  Indien ja, op welke termijn lost het college dit op?
  Indien nee, waarom niet?

Vanaf mei wil Sport050 Kids United tijdelijk onderbrengen op een sportpark met kunstgras. Dat betekent dat een kwetsbare groep kinderen na, FC Lewenborg, Sportpark Het Noorden, Indoor Soccer Centrum, Corpus Den Hoorn en nu Sportpark de Kring, voor de zesde keer moet verhuizen.

 1. Is het college het met ons eens dat een zesde verhuizing zonder toekomstperspectief op het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum, de kwetsbaarheid van de groep, een onwenselijke situatie is?

Namens de fractie van Stad en Ommeland,

Amrut Sijbolts
Fractievoorzitter Stad en Ommeland

 

 

 

Bijlage: Een kort overzicht van de periode 2012 –  2018:

 

2012

 • FC Lewenborg groeit, Kids United moet op zoek naar een ander sportpark en doet dat zelf. Met veel enthousiasme werd Kids United onderdak geboden op Sportpark het Noorden en konden de kids trainen op de woensdagmiddag. Zaterdags konden de teams van kids United ingepland worden op het sportpark om wedstrijdjes te spelen.

2016

 • Het sportpark wordt voller. Potetos begint ook met jeugdteams. Samen met VVK, VVG en Kids United is het sportpark erg vol. Met een beetje passen meten gaat het prima om een wedstrijd – en trainingsschema te maken. Het Mulier instituut doet onderzoek en dat wijst uit dat het derde voetbalveld kunstgras moet komen.

 

September 2016

 • Er breekt brand uit op het sportpark. Alleen de kantine van VVK staat er nog. Verder is er niets meer. Kids United is alle materialen kwijt en kinderen voelen alsof Kids United niet meer bestaat. De kantine van Potetos (ook Kids United gehuisvest was) is namelijk ook verloren gegaan.Kids United zit met de handen in het haar… En nu dan? Er staat nog 1 kantine te bereiken via een trap. Deze is te gevaarlijk voor onze kinderen. Een woordvoerder van de Gemeente staat de pers te woord en zegt dat Kids United de kleedkamer maar als kantine moet gaan gebruiken. Het een zou een mega uitdaging geweest zijn voor het  guinness book off records. 135 kinderen in een kleedkamer!

Oktober 2016

 • FC Groningen en GRC bieden de helpende hand. Kids United kan tot 1 januari trainen op Corpus den Hoorn. Een mooi gebaar! Toch worden het maar een paar weken. Er moet plaats gemaakt worden voor de voetbalschool. In november moeten Kids United noodgedwongen eerder naar het Indoor Soccer Centrum. Dit kost 405 euro per woensdagmiddag.
  Kids United vraagt of de Gemeente dit wil vergoeden/verrekenen omdat het sportpark van de Gemeente afgebrand is en zij geen gebruik meer kunnen maken van een sportpark van de Gemeente. De Gemeente komt met een hele vreemde rekensom. Kids United krijgt tussen de 200 en 300 euro terug…. Hier gaat Kids United niet mee akkoord en uiteindelijk wordt het  verrekend zoals het hoort en krijgt Kids United het grote verschil terug.

 

2017 naar PKC`83

 • Kids United heeft weer onderdak. Dit keer PKC`83 op Sportpark De Kring. Zij maken op de woensdagmiddag en maandagavond gebruik van de kantine van PKC. Er wordt getraind op het trainingsveld. Met 135 kids en 4 teams van PKC blijkt het veld niet bestand tegen de vele voetballers van beide verenigingen. De vele kids kunnen hier niet mee omgaan. Ze zakken weg in de modder en kijken naar hun schoenen. Kinderen met autisme, downsyndroom maar ook kids met een lichamelijke beperking vinden dit niet bepaald leuk. Ze kunnen er niet mee omgaan.
 • Kids United vraagt de Gemeente om kunstgras en legt uit dat onze doelgroep daar goed mee uit de voeten kan. Je kunt namelijk altijd trainen en wedstrijden spelen en niet meer afhankelijk van het weer. Ook kunnen kids trainen tot ze schoolvakantie hebben. Ze hebben al niet zoveel naast school of dagbesteding. Op het huidige sportveld moet Kids United al eind mei stoppen. Pas in september is het veld weer beschikbaar, omdat er onderhoud gepleegd moet worden aan het veld. Er is dit jaar extra onderhoud belooft, maar de verwachting is dat het veld er in oktober/november weer net zo uit gaat zien. Het trainingsveld kan het niet aan.
 • Er is aan Sport050 al vele malen uitgelegd waarom kunstgras belangrijk is. Vervolgens wordt op basis van de algemeen geldende berekening voor kunstgras berekend dat het sportpark niet in aanmerking komt voor kunstgrasvelden. Dit terwijl al zo vaak is uitgelegd dat Kids United naast 6 teams in de competitie vaker wedstrijdjes en 4 tegen 4 toernooitjes op zaterdag wil organiseren, omdat hun kids zich verheugen op Kids .
  Kunstgras biedt deze doelgroep zoveel voordelen.

 

 • Wedstrijden

Er spelen 6 teams (Kids United) in de competitie. Sport050 heeft aangeboden om ook op het

hoofdveld van PKC wedstrijden te spelen. Dit omdat het trainingsveld overbelast is en daar

niet fatsoenlijk een wedstrijd op kan worden gespeeld. In de praktijk kan dat helemaal niet.

Het weekend van 24 februari ontstond er direct al een probleem omdat het sportpark te vol

is en het trainingsveld te slecht.

Vanaf 30 april moeten beide clubs op het hoofdveld van PKC`83 trainen omdat het

trainingsveld specialistisch onderhoud krijgt.

Dat wil zeggen:

Maandags 30 spelers van Kids United

Dinsdags de 40 senioren van PKC

Woensdag 135 leden van Kids United

Donderdags de 40 senioren van PKC

 

 

 • Kleedkamers
  Op dit moment is er besloten dat PKC en Kids United nieuwe kleedkamers krijgen. De huidige kleedkamers zijn tijdelijk aangepast. Er komen 4 nieuwe kleedkamers waar we blij mee zijn. De vele overleggen tussen Gemeente en beide verenigingen hebben de verenigingen erg veel energie gekost. Deze verliepen onprettig met steeds een ander contactpersoon en notulen werden niet gemaakt of verdwenen.
 • Vanaf mei wil Sport050 Kids United tijdelijk onderbrengen op een sportpark met kunstgras. Dat betekent dat een kwetsbare groep kinderen na, FC Lewenborg, Sportpark Het Noorden, Indoor Soccer Centrum, Corpus Den Hoorn en nu Sportpark de Kring, voor de zesde keer moet verhuizen.