Stad en Ommeland:

Dé lokale stem voor stad en dorp in de nieuwe gemeenteraad van Groningen!

Stad en Ommeland komt voort uit een fusie tussen de Stadspartij Groningen en Algemeen Belang Ten Boer.

Wij staan voor:

  • Lokale onafhankelijke politiek, zonder Haagse belangen
  • Voorzieningen dicht bij huis; winkels, horeca, sportvoorzieningen, veiligheid en zorg
  • Baas in eigen buurt/wijk/dorp 
  • Een betaalbare en leefbare stad
  • Minder bureaucratie en ambtenaren achter het bureau
  • Goed onderhoud in de hele stad
  • Goed openbaar vervoer en goede en veilige wegen en fietspaden
  • Stimuleren van de lokale economie en ondernemers

Stad en Ommeland is een lokale, pragmatisch ingestelde partij. Een partij die voor de lokale problemen in de gemeente Groningen praktische (lokale) oplossingen zoekt. Die vooruit kijkt en het verleden in ere houdt. Stad en Ommeland is niet met handen en voeten gebonden aan de landelijke politiek in Den Haag. Stad en Ommeland  staat voor onafhankelijk in het politieke landschap van Groningen. Vanuit die houding neemt Stad en Ommeland duidelijke standpunten in over actuele kwesties in de politiek van alledag.

Logo Algemeen Belang Ten Boer

Stad en Ommeland is een lokale, onafhankelijke partij en komt voort uit een fusie tussen de Stadspartij Groningen en Algemeen Belang Ten Boer.

Door de gemeentelijke herindeling worden Groningen en Ten Boer op 1 januari 2019 samengevoegd. De nieuw te vormen gemeenteraad vertegenwoordigt zowel de stad als het landelijk gebied met de dorpen die binnen de grenzen vallen. Ook die dorpen moeten straks in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gehoord worden. De aandachtspunten zijn daar soms heel verschillend met die van een grote stad. Door de fusie tussen de Stadspartij en Algemeen Belang Ten Boer is er een lokale partij in Groningen die kan steunen op het stedelijke en het landelijke gebied en beide goed kan vertegenwoordigen. Doordat beide partijen al lange tijd samen werkten hebben we steeds meer inzicht gekregen in de specifieke zaken die in elkaars gebied spelen.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij:“Ook de Stadjers zullen profiteren van de bredere kennis en ervaring van deze grotere lokale partij. Samen zijn wij sterker de afzonderlijke partijen en kunnen we de belangen van onze inwoners nog beter behartigen.” Stad en Ommeland, de naam zegt het al. De partij die opkomt voor inwoners van Stad én het buitengebied.

Fractievoorzitter René Stayen van Algemeen Belang benadrukt hierbij vooral dat de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning in Ten Boer een veel grotere impact hebben dan in de stad. Ook het behoud van het dorpse en landelijke karakter met korte lijntjes naar de gemeentediensten zal een aandachtspunt moeten blijven. “De stem van Ten Boer moet ook doorklinken in de nieuwe grote gemeenteraad”.

De leden van beide lokale partijen hebben besloten om per 1 januari 2018 samen verder gegaan als één partij. Eerst nog even als een afdeling in beide gemeenten afzonderlijk en na de herindeling voor de bevolking van de grotere gemeente. Onder de naam Stad en Ommeland gaan we een geweldige toekomst tegemoet voor de onafhankelijke politieke vertegenwoordiging van zowel de stadjers als de inwoners in het buitengebied en de dorpen na de herindeling in 2019. De kracht van de nieuwe lokale combinatie is dat de jaren lange ervaring van de politiek in de stad nu wordt gebundeld met jarenlange ervaring in de dorpen op het platteland, dat straks ook deel uitmaakt van de nieuwe gemeente.

Bij een nieuwe partij hoort natuurlijk een nieuw logo. Het logo symboliseert de brede opzet van de nieuwe lokale gemeente politiek. De stad, vertegenwoordigd door een groene Martinitoren, omringt door een “golden rand” in de vorm van de nieuwe gemeente. De inzet van Stad en Ommeland beperkt zich niet enkel en alleen tot de nieuwe gemeente, maar heeft ook aandacht voor de andere gemeenten in de provincie Groningen. Stad en Ommeland vindt het belangrijk dat we ons inzetten voor de belangen van de gehele regio Noord-Nederland. Mede daarom zijn wij aangesloten bij de Provinciale Partij Groninger Belang (drie zetels in de Staten) en de Onafhankelijke Senaatsfractie (een zetel in de Eerste Kamer).