Wat is Algemeen Belang Ten Boer?

Algemeen Belang is een erg betrokken en volkomen onafhankelijke partij die zonder enige invloed van landelijke en/of kerkelijke politiek, dus puur vanuit de kracht van onze dorpen zich inzet voor de belangen van alle mensen in deze gemeente. Wij zijn volksvertegenwoordigers, geen lokale filiaalhouders van landelijke partijen!
Wij proberen de gevoelens en wensen van de bewoners in de dorpen om te zetten in een helder beleid, dat gericht is op het behouden van leefbare en veilige plattelands dorpen waar het voor iedereen goed en veilig wonen en werken is.
Algemeen Belang staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten over all lagen en leeftijden van de bevolking en over alle dorpen van deze mooie gemeente.
De partij is ontstaan in de jaren 50 als een afsplitsing van een van de landelijke partijen en is, onder verschillende namen al ruim 50 jaar actief in de gemeente Ten Boer. Sinds 1989 zijn wij onder de naam ” Algemeen Belang Ten Boer” met 2 of 3 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en zetten wij ons in voor alle inwoners van deze gemeente, met het accent op het behoud van de leefbaarheid in de buitendorpen.

Ons motto is: Vanuit de dorpen … Voor de dorpen!!

Wat doet Algemeen Belang?

Algemeen Belang vertegenwoordigt u in de gemeenteraad. De grote groei van lokale partijen in de laatste jaren geeft duidelijk aan dat mensen de dicht bij huis problemen snel opgelost willen hebben. Nog steeds zijn de grootste dagelijkse ergernissen van de burger vlak bij huis in de wijk of dorp te vinden. Overlast, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen zijn allemaal zaken die hier spelen, bij onszelf en bij onze buren. Algemeen Belang komt voor uit de eigen bevolking en staat daar nog steeds midden in. Iedereen kan ons thuis, op straat, in het café of op de sportvereniging aanspreken en dan gaan we er ook volledig voor. Belangrijke resultaten waar Algemeen Belang aan heeft bijgedragen zijn de samenwerking met Groningen, het nieuwe centrum van het hoofddorp, het zorgloket ” de Deel” en het behoud van de OV verbinding met Groningen.
Algemeen Belang heeft erg hard en effectief gestreden voor de sanering van de sterk vervuilde rioolpersleiding met als resultaat dat deze gifpijp en haar omgeving nu volledig schoon en veilig zijn geworden. Naast de dagelijkse zaken gaat onze aandacht nu naar de veiligheid van de dijken, de aardbevingsschade, de eventuele herindeling en de maatschappelijke gevolgen van de sociale transities en financiële problemen.