De Stadspartij

Zo begon de Stadspartij

In 2001 richtte Gerard Offerman de Stadspartij op, samen met Lina van der Wal, Frouchien Polman, Martin Wachter, Jan Walburg, Amrut Sijbolts, Feiko Groen en Robert Prummel.
Zij maakten deel uit van een groep Stadjers die ontevreden waren over het feit dat ‘de gevestigde orde’, de politiek, niet naar de Stadjers luisterde.
In die tijd speelden er een aantal kwesties waarbij Stadjers geconfronteerd werden met de geslotenheid van de stad-Groningse politiek. Zoals de bouw van een hoge flat op het voormalige Ennamterrein, de tippeloverlast in het A-kwartier en de plannen voor een parkeergarage onder de Grote Markt. Stadjers hadden hierover sterke meningen, maar vingen bot als ze hierover met de gemeente van gedachten wilden wisselen.  

Omdat de Stadjers zich structureel niet gehoord voelden, besloten ze een politieke partij op te richten. Als logo voerden ze een luisterend oor. Bij de officiële oprichting bevestigden ze dit luisterend oor ook aan de deur van het Groningse stadhuis.

Met Fleur Woudstra als eerste lijsttrekker ging de Stadspartij de verkiezingen van 2002 in. Daarbij hadden ze de volgende speerpunten:

  • Voor alle Groningers een luisterend oor, voor werk, een veilige, schone en leefbare stad, voor meer invloed op het stadsbestuur, een zorgzaam beleid voor ouderen en mindervaliden en voor minder belasting
  • Voor behoud en uitbreiding van goedkope en betaalbare huisvesting voor werkende jongeren, studenten, starters en laagste inkomens en een democratischer wijkvernieuwing
  • Voor alle jongeren meer betrokkenheid bij en invloed op beslissingen die hen aangaan, zoals: evenementen, uitgaan, sport- en buurtactiviteiten en aanpak onveiligheid/drank- en drugsproblematiek
  • Voor aangepaste herbouw Grote Markt, geen theater en zeker geen parkeergarage onder of bij de Grote Markt
  • Voor beter openbaar vervoer, een hogesnelheidstrein naar het westen, het oplossen van verkeersknelpunten, een logischer parkeerbeleid en goedkoper parkeren

Dit verkiezingsprogromma leverde in één klap twee zetels op voor Fleur Woudstra en Geert Spieker (gekozen op voorkeursstemmen). Hiermee deelde de Stadspartij een keiharde dreun uit aan de gevestigde orde. In 2006 behaalde de Stadspartij opnieuw twee zetels.
Door de Forum- en tramplannen, waar de Stadspartij groot tegenstander van was behaalde de Stadspartij in 2010 vijf zetels en drie in 2014.

In alle periodes zet de Stadspartij zich vooral in voor burgerbetrokkenheid; inspraak voor alle inwoners.