Klinkt Den Haag voor jou ook zo ver weg?

Groningen begint bij jouw voordeur!

De stad, jouw wijk en dorp begint bij jouw voordeur
Wij zijn een lokale onafhankelijke partij, zonder Haagse belangen en kijken anders naar onze gemeente dan je misschien van de politiek gewend bent. Wij zien jouw wijk en dorp zoals jij dat ziet. Als jij je voordeur opent begint daar jouw stad, jouw woonomgeving en nog zoveel meer. Voorzieningen dicht bij huis, winkels, horeca, sportverenigingen en veiligheid zijn zaken die voor jou belangrijk zijn. Daar houden wij ons mee bezig. Wij vinden dat jij meer over je eigen woonomgeving te zeggen moet hebben. Groningen begint immers bij jouw voordeur!

Jij praat mee

Wij vinden dat de mooiste en beste ideeën van jou komen. 

Daarom geven wij jou ruimte om mee te denken en te beslissen over wat voor jou belangrijk is. Omdat jij weet wat er in jouw woonomgeving speelt wordt die beter als jij er invloed op hebt. Door met wijken, buurten, dorpen en onze inwoners samen te werken bereiken we het beste resultaat. Door verantwoordelijkheden aan wijken en dorpen over te dragen zorgen we er voor dat jij invloed op jouw directe woon- en leefomgeving kan uitoefenen. Daarbij hoort een burgerbegroting en echte inspraak bij plannen voor wijken en dorpen. Dus niet het aloude “Wij weten wat goed voor is”!

Goed wonen

Groningen is een schitterende stad om in te wonen, te leven en te werken. 

We zijn een levendige, bruisende en culturele stad, met daaromheen schitterende dorpen en dorpskernen. Iedereen wil goed wonen. Dat lukt niet altijd. Studenten betalen soms veel te veel geld voor een te klein kamertje. Stads en Ommeland wil dan ook meer betaalbare huurwoningen en de kamerverhuur beter regelen. Daar hoort ook een ruime campus bij, met goede voorzieningen. Die vermindert de druk op de overige woonwijken van de stad. Zo houden we het voor iedereen betaalbaar en leefbaar. Groningen is geen speeltuin voor exotische plannen van huisjesmelkers en projectontwikkelaars. Een andere groep die onze extra aandacht nodig heeft, zijn onze ouderen. Ze blijven langer zelfstandig wonen en zijn daarom meer dan vroeger afhankelijk van goede thuiszorg maar soms ook van extra hulp van familie of omgeving. Deze mensen laten we niet in de kou staan! Daarom hebben wij extra aandacht voor onze ouderen, toegankelijke voorzieningen moeten bij hen in de buurt zijn.

Een veilige woonomgeving

Wie zich onveilig voelt, voelt zich niet meer thuis. 

Daarom moet de gemeente, als de veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen nemen. aarbij gaat het niet alleen om zaken als meer blauw op straat, cameratoezicht en verkeersveiligheid, maar ook om veiligheid rondom de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning. Voor ons heeft veiligheid de hoogste prioriteit.De wijkagent moet een belangrijke(re) rol spelen; politieagenten moeten zichtbaarder op straat aanwezig zijn en minder achter het bureau zitten. De belangen van een slachtoffer staan voorop, daarna volgen die van een dader. Bij ernstige overlast moet, in alle gevallen, direct worden opgetreden en ingegrepen. Niet alleen criminaliteit en overlast gepleegd door drugsgebruikers moet directer en harder worden aangepakt maar ook mensenhandel en dierenleed.

Geen kolder in de kop, maar Groningse nuchterheid!

Wij willen dat jouw stad er netjes en verzorgd uitziet. 

Dat doen we met z’n allen, maar als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom bezuinigen wij niet op het onderhoud en schoonhouden van onze stad. Wij willen schone straten, verzorgd groen en speelplaatsen. Net als jij willen wij dat het vuilnis goed en betaalbaar, en grofvuil gratis, wordt opgehaald. Als de gemeente moet bezuinigen, dan doen we dat op overbodige plannenmakerij, luchtfietserij en prestigeprojecten. Deze kosten jou als belastingbetaler alleen maar geld en leveren je niets op.  Er moet meer geld worden gereserveerd voor het beheer, het onderhoud en de veiligheid van de openbare ruimte, voor de waarborging van de kwaliteit van parken en plantsoenen. Wij zijn voor het instellen van park- en plantsoenwachters.

Goed openbaar vervoer en goede en veilige wegen en fietspaden

In onze stad wordt te vaak gekeken naar wat zou kunnen in plaats van wat nodig is.

Denk aan de tramplannen die de stad tientallen miljoenen hebben gekost en gelukkig, mede door ons, zijn afgeblazen voordat de tekorten nog groter zouden worden. Onze belangrijkste vervoersmiddelen zijn de fiets, auto, bus en de trein. Daarin willen we duurzaam investeren. Stad en Ommeland zet zich in voor veilige wegen en fietspaden en goed op elkaar afgestemde bus- en treinverbindingen. Betaalbare parkeertarieven en parkeergarages leiden tot minder blik op straat. De stad moet de belangrijkste bestemming blijven voor mensen uit de wijde omgeving. Daarbij horen goede verbindingen en betaalbaar parkeren.

Stimuleren van de lokale economie

‘Wat van ver komt is lekker’ betrekken we liever niet op onze lokale economie. 

Natuurlijk zijn bedrijven uit alle windstreken van harte welkom om zich in onze stad te vestigen. Zodra ze dat doen, dan horen ze bij onze lokale economie. Deze bedrijven koesteren we. De gemeente mag, wat de Stadspartij betreft, best onze lokale ondernemers voortrekken, bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Dat scheelt dan ook nog een heleboel reistijd en is duurzamer. Bedrijvigheid die voor werkgelegenheid in de stad zorgt, moet aangetrokken en gestimuleerd worden. Uitsluiting en vriendjespolitiek gaan we tegen. We willen geen betuttelende overheidsbemoeienis met markthandel, middenstand en ondernemerschap maar regelmatig van gedachten laten wisselen over werkelijk gevoelde problemen.

Samenvattend

Wij zijn er om jouw stem in de gemeenteraad te laten horen. Wij geven jouw oplossingen een kans. Wij overleggen geregeld met onze inwoners, met onze wijk- en dorps- vertegenwoordigers en ondernemers. We overleggen met wijk-, buurt- en dorpsverenigingen. Behoud van bestaande voorzieningen zoals zwembaden, speeltuinen en buurt- dorpshuizen in jouw omgeving is hierbij ons streven. Tegenover de tendens om te veel een beroep te doen op de ‘zelfredzaamheid’ van mensen, op ‘noaberschap’ en op de ‘participatiesamenleving’, neemt Stad en Ommeland verantwoordelijkheid op het gebied van zorg, wonen, werk en het stimuleren van (lokaal) ondernemerschap. Wij zorgen er voor dat de juiste voorzieningen aanwezig zijn. Een veilige en prettige leefomgeving die ook nog eens goed wordt onderhouden staat bij ons hoog op de agenda.