Stadspartij achter plannen Driebondschool en de Tamarisk

Door 20 juli 2011Nieuws

foto: oogtv.nl

De Stadspartij zal dmv een motie de raad vragen het college te verzoeken om niet te wachten op de komst van een eventueel tijdelij

k nieuwbouw school in Meerstad, maar mee te werken aan de wensen van O2G2 om nieuwbouw voor de Driebondschool. In de ogen van de Stadspartij is een tijdelijke huisvesting niet duurzaam en is de wens van O2G2 reëel. Vooral omdat er dan locaties worden samengevoegd.

Ook voor de nieuwbouwplannen van de Christelijke Basisschool de Tamarisk zal de Stadspartij een motie indienen.

Het plan van de Tamarisk om op de plek van sporthal de Wijert, icm de openbare bibliotheek, twee geplande nieuwe sportzalen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Stichting Kinderopvang Stad Groningen en Multifunctioneel Centrum de Wijert een nieuw soort vensterschool te bouwen, heeft in ogen van de Stadspartij een functionele meerwaarde voor de Wijert. Zeker nu de plannen voor Luiqid City op die plek niet door gaan.

De locatie Coendersweg kan mogelijk een oplossing bieden voor de gewenste uitbreiding van het Zernike College aan de Helperbrink en de locatie aan de van Ketwich Verschuurlaan kan mogelijk voor woningbouw bestemd worden als straks ook het Streeklab naar een locatie in de omgeving van het Martiniziekenhuis is verhuist. In de plannen blijft de locatie aan de Cannadalaan bestaan.

Amrut Sijbolts.