Stadspartij blij met onderzoek naar mislukken aardwarmteproject

Door 29 november 2017Nieuws

De Stadspartij is blij dat er een onderzoek komt naar het mislukken van het aardwarmteproject. De gemeenteraad pleitte vanavond in een unaniem aangenomen motie voor zo’n onderzoek.
Uitgezocht moet worden hoe het aardwarmteproject kon mislukken. Dat moest 12.000 huizen in Selwerd en Paddepoel verwarmen. Ook het college stelde zich achter het onderzoek. Het project is stopgezet omdat de risico’s op aardbevingen te groot zijn.
“Het is eigenlijk een jongensboek met een nare wending”, vindt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. Hij deed zijn best om alle partijen achter de motie te krijgen.
Bij het onderzoek staat niet de schuldvraag voorop maar de toekomst. “Om de toekomst aan te kunnen, moet je weten wat in het verleden is gebeurd”, zegt Sijbolts. Hij ziet nu nog te veel rafelrandjes en onduidelijkheden hoe het na zoveel jaar voorbereiding mis kon lopen.
Het onderzoek moet duidelijk maken of de 6 miljoen euro voor het project weggegooid is. De Stadspartij vindt dat daarover verantwoording moet worden afgelegd naar de Stadjers. Sijbolts pleit ervoor de rekening van 6 miljoen euro bij de Nederlandse Aardoliemaatschappij NAM neer te leggen.
Het onderzoek moet ook duidelijk maken welke alternatieve energiebronnen de huizen in Paddepoel en Selwerd wel kunnen verwarmen. In januari moet duidelijk zijn hoe het onderzoek wordt gedaan.