Stadspartij blijft weg bij vergadering

Door 19 april 2011Nieuws

De Raad van Groningen moet de Stad besturen, we zijn geen debatclubje.

Morgen zal de Raadscommissie Financiën en Veiligheid spreken over “Personeel en Organisatie”.

Dat zou een interessante bijeenkomst kunnen zijn maar er wordt gesproken zonder dat de Raad over onderliggende stukken beschikt. Er zal ons van alles worden verteld en daar mogen we dan iets over zeggen, zo heeft het machtige Groningse College gedacht…

Fractievoorzitter Robert Prummel van de Stadspartij heeft in het verleden aan Wethouder Karin Dekker gevraagd om inzage in het werktevredenheidsonderzoek van de diensten. Daaruit kunnen we opmaken hoe het met onze organisatie, en belangrijker nog, met onze mensen, gaat. Dat werd door de Wethouder op bitse en besliste toon geweigerd.

Nu zijn de enige gegevens waarover we beschikken de statistieken over ziekteverzuim. Dat is onvoldoende. Ervaring leert dat ambtenaren die problemen op hun werk, of mèt hun werk, hun taken niet optimaal uitvoeren.

We overwegen om de gegevens met de Wet Openbaarheid Bestuur op te vragen.

Zonder cijfers over de arbeidsvreugde is er geen juist beeld te vormen van de organisatie. De Stadspartij vindt een vrijblijvende avond over personeel en organisatie zinloos en zal daarom uit protest wegblijven.

Robert Prummel