Stadspartij boos op college

Door 17 april 2012Nieuws

De Stadspartij is hoogst verontwaardigd over de brief die het college aan de raad stuurde inzake het tijdelijke informatiecentrum op de Grote Markt.
Het college vraagt zich af of het maatschappelijk verantwoord is om een tijdelijk gebouw tegen hoge kosten van een lift te voorzien, terwijl verwacht wordt dat het gebruik van de lift beperkt zal zijn.

Een wat de Stadspartij betreft totaal ongepaste uitspraak gezien het eerdere gebruik van € 60.000,- WMO gelden en de aangenomen motie van de raad.

Het college stelde afgelopen december dat het gebruik van WMO gelden gerechtvaardigd was omdat een aantal maatregelen genomen waren die deels bekostigd zijn met de Wmo-middelen. De begane grond van het informatiecentrum is aan beide kanten via de hellingbaan toegankelijk, het gebouw is voorzien van een invalidentoilet, de hoogte van de multi-touchtafels is afgestemd op rolstoelgebruikers en er is bij de inrichting van de looproutes rekening gehouden met de rolstoelen door middel van een heel ruime opzet.

Met deze uitleg vond en vindt de Stadspartij dat het “misbruik” van WMO geld niet gerechtvaardigd was en diende daarom in december een motie van afkeuring in.

Nu blijkt dat door vertraging van de bouw, een aanpassing van het interieur en exterieur de kosten € 260.000,- hoger uitvallen staat het college volledig in zijn hemd door vervolgens de raad te vragen om geen extra geld voor een lift uit te geven.

De Stadspartij wil daarom van het college een volledig gespecificeerd overzicht van alle gemaakte kosten voor het informatiecentrum. Ook moet hieruit duidelijk worden waaraan de WMO gelden nu precies zijn uitgegeven. Omdat er door bezuinigingen tekorten dreigen binnen de WMO en het college, bij monde van wethouder Dekker, niet bereid is om de voorgestelde bezuinigingen op de WMO terug te draaien wil de Stadspartij hierover duidelijkheid.

Want er is al met al wel erg veel geld over de balk gesmeten voor een simpel prefab gebouwtje.

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts.x