Stadspartij botst hard met wethouder over Bed-Bad-Brood

Door 20 september 2017Nieuws

Foto: Mario Miskovic, RTV-Noord

De Stadspartij is verbijsterd dat D66-wethouder Ton Schroor de gemeenteraad weigert nadere informatie over de bedbadbroodregeling te geven. Hij beloofde in juni in een gesprek aan Stadspartij, VVD en CDA dat wel te doen, maar komt die toezegging niet na.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij vindt dat het college er alles aan moet doen de raad te overtuigen waarom Groningen tegen het rijksbeleid ingaat. De sobere opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door Inlia kost de gemeente veel geld. Onzeker is het of het rijk deze kosten vergoedt, omdat het ingaat tegen het rijksbeleid. Over de maanden juli tot en met oktober gaat het om 720.000 euro.

De Stadspartij verzocht het college vorige week woensdag opnieuw met klem de toegezegde cijfers te leveren.
Sijbolts: “Zodat mijn fractie een weloverwogen standpunt in kan nemen, temeer omdat het maatschappelijk draagvlak over deze opvang onder druk staat.”
De wethouder weigerde met de opmerking dat hij vindt genoeg te hebben gedaan om de raad te overtuigen.