Stadspartij, CDA, CU en VVD willen Groninger oorlogsmuseum behouden

Door 7 juni 2017Nieuws

De fracties van de Stadspartij, CDA, CU en VVD pleitten voor het behoud van het Canadian Allied Forces Museum (CAFM). Dit museum dreigt te verdwijnen doordat het vanaf 2019 circa zeventigduizend euro huur moet gaan betalen. Het museum draait volledig op vrijwilligers en vraagt geen entree. Het museum onderhoudt (en is tijdelijk antikraak gehuisvest in) een voorheen leegstaand pand, ontvangt geen subsidies en kan de voorgenomen huur niet ophoesten. Hierdoor dreigt een uniek museum uit de stad te verdwijnen – en blijft de gemeente vermoedelijk achter met een leegstaand pand met onderhoudskosten.

Wat het Canadian Allied Forces Museum, met een oppervlakte van ruim 3000 vierkante meter, ook uniek maakt voor de stad Groningen is dat het als enige museum de geschiedenis van de stad aan het einde van de Tweede Wereldoorlog permanent tentoonstelt. En daarmee jaarlijks zo’n 7000 bezoekers, vooral kinderen, laat stilstaan bij oorlog, vrede en vrijheid.

De vier partijen trekken woensdag bij het college aan de bel om het museum met een belangrijke en waardevolle collectie voor de stad te behouden.
Daarnaast willen de partijen weten of er concrete plannen zijn voor de verdere ontwikkeling van het pand aan de Ulgersmaweg.

Ook het onderwijs in Groningen hecht veel waarde aan het behoud van het museum voor hun geschiedenislessen, zo blijkt uit een warme steunverklaring van het Werkmancollege.
In een brief aan het college van B&W schrijft zij: “Dit alles is in onze opinie vanuit educatief oogpunt onbetaalbaar. De meerwaarde van een bezoek aan het CAFM is dat leerlingen in het museum de geschiedenis min of meer kunnen aanraken, iets wat tijdens de reguliere lessen niet mogelijk is vanwege het gebrek aan objecten op school.“

De verschillende fracties willen dan ook dat het college zich inzet voor creatieve oplossingen om het museum te behouden voor de stad en met het museum nadenkt over een passend verdienmodel en locatie voor de lange termijn.