Stadspartij: Gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor behoud subsidiebanen

Door 13 april 2011Nieuws

De fractie van de Stadspartij vindt dat het enkel wijzen naar ‘Den Haag’ als boosdoener voor het verdwijnen van de gesubsidieerde arbeid te kort door de bocht is. De gemeente heeft naast een eigen verantwoordelijkheid ook de financiële mogelijkheden een aanzienlijk deel van deze banen in stand te houden.

Op de  dag dat velen demonstreerden op de Grote Markt tegen de afbraak van de gesubsidieerde arbeid stelde de Stadspartij in de raadscommissies Werk & Inkomen  en Beheer & Verkeer voor om geld dat nu gereserveerd is voor bepaalde fysieke projecten te bestemmen voor behoud van een aanzienlijk deel van de gesubsidieerde banen. Deze mensen doen immers nuttig werk en het huidige nut van sommige bouwprojecten valt zeer te betwijfelen.

Zo stellen we voor om de miljoenen die gereserveerd zijn voor de Sontweg anders te besteden omdat, gezien de vertraagde ontwikkeling van Meerstad, deze ingreep nog wel even kan wachten.

Daarnaast pleit de Stadspartij voor de afschaffing van vele dure re-integratie trajecten omdat uit onderzoek blijkt dat deze weinig effectief zijn. Ook dit geld kan veel nuttiger besteed worden.

Het motto is: Kies voor mensen, niet voor stenen!

Hiermee roepen we ook de collegepartijen op om werk te maken van hun ambities om van Groningen een sociale en betrokken stad te maken. Dat bereikt men niet door enkel de verwijtende vinger naar Den Haag uit te steken!