Stadspartij geschrokken over uitkomsten aardbevingsprognoses

Door 5 februari 2013Nieuws

Foto: ANP

De Stadspartij is zich kapot geschrokken van de uitkomsten uit onderzoeken van nieuwe aardbevingsprognoses in Noord-Groningen. In deze onderzoeken wordt gesproken over aardbevingen van 5 op de schaal van Richter. De risicogebieden grenzen direct aan de gemeente Groningen en het is niet duidelijk waar en wanneer en hoe aardbevingen zich precies gaan manifesteren. Wel dat de kans op een aardbeving 1 op de 14 is.

Burgemeester Rehwinkel is sinds kort voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Nederland. Het is voor de Stadspartij dan ook onbegrijpelijk dat de burgemeester niet tijdig is geïnformeerd over het rapport dat vorige week door het ministerie van Economische Zaken werd gepresenteerd. De Stadspartij steunt de burgemeester en de commissaris van de Koningin Max van de Berg in hun optreden van de afgelopen week.

Groningen is veruit de grootste stad die grenst aan de risicogebieden en loopt daarom de grootste risico’s. Risico’s die de Stadspartij niet kan inschatten. Daarom gaat de Stadspartij mondeling in de commissie Financiën en Veiligheid, en schriftelijk aan het college een aantal vragen stellen.

De commissie Financiën en Veiligheid zal plaatsvinden op woensdagmiddag om 13.00 uur.

 1. Waarom is burgemeester Rehwinkel pas op vrijdag 25 januari ingelicht over deze levensbedreigende situatie, door het ministerie van Economische Zaken onder leiding van minister Henk Kamp?
 1. Waarom was de gemeenteraad van Groningen niet welkom bij de informatiebijeenkomst van Economische Zaken op maandagmiddag 4 februari jl. in het provinciehuis. De gemeente Groningen grenst aan de risicogebieden en heeft de grootste belangen!
 1. Kan burgemeester Rehwinkel alsnog een openbare informatiebijeenkomst arrangeren van EZ, NAM, KNMI, waterschappen en onafhankelijke deskundigen die de gevaren van een aardbeving voor de stad Groningen kunnen uitleggen?
 1. Welke effecten heeft een aardbeving met Schaal 5 op de Richter voor de stad Groningen in met als epicentrum: Middelstum, Loppersum, Slochteren en Bedum
 1. Wat betekent het uitvallen van gemalen bij hoog water voor de stad Groningen na een aardbeving van 5 op de Schaal van Richter?
 1. Welke instrumenten heeft Burgemeester Rehwinkel als voorzitter van de veiligheidsregio om heftige aardbevingen te voorkomen en bijvoorbeeld de NAM te dwingen om voorzorgsmaatregelen te nemen zoals minder intensief aardgas winnen of te stoppen met aardgaswinning?
 1. Welke rol speelt burgemeester Rehwinkel als voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester voor zover het gaat om aardbevingen als gevolg van aardgaswinning?
 1. Burgemeester Rehwinkel steunt CDK Max van den Berg om een schadefonds in te richten van 1 mrd, is dat bedrag voldoende voor een stad die voor tientallen miljarden aan bebouwing kent?
 1. Meent van der Sluis (1944-2000) onafhankelijk bodemonderzoeker vertelde in de jaren negentig dat “trillingsgevoelige” hightech bedrijven de driehoek Groningen, Drachten en Assen en ruime omgeving meden als gevolg van een onstabiele ondergrond en aardgaswinning. Kan B &W aangeven of dit soort bedrijven in het verleden de stad Groningen meden i.v.m. de gevaren van aardbevingen en gaswinning.
 1.  Zijn B&W bereid gericht onderzoek te doen naar aardbevingsrisico voor
  de stad Groningen?
 1.  Zijn B&W bereid zich sterk te maken bij hun moederpartijen voor een schadefonds en compensatie te vragen voor de regio voor de 11 miljard euro die het aardgas jaarlijks oplevert?

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts
Leendert van der Laan