Stadspartij in begrotingsdebat: Verschillen arm en rijk niet kleiner

Door 11 november 2017Nieuws

foto: rtvnoord.nl

Het lukt dit college niet de verschillen tussen arme en rijke inwoners van Groningen kleiner te maken. Deze conclusie trok fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. Hij deed dat tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar.

SP, CDA en ChristenUnie delen dit standpunt over ‘de twee gezichten’ van Groningen. Sijbolts ziet nergens in de begroting over 2018 nog iets over die gezichten terug. Het was 3,5 jaar geleden wel het hoofddoel van dit college. Nu is het een papieren werkelijkheid.
De Stadspartij ziet ook twee gezichten in de behandeling van binnenstad en wijken. Dit college steekt veel meer geld in de binnenstad.
De Stadspartij pleitte in moties voor een snellere treinverbinding met de Randstad en beter openbaar vervoer in Ulgersmaborg. Wethouder De Rook beloofde naar dat laatste te kijken. Stadspartij en Student en Stad dienden samen een motie in om Haren uit de herindeling te halen.
De Stadspartij gaf verder aan dat het jeugdhonk in Hoogkerk er nu eindelijk moet komen. Volgens wethouder De Rook wordt daaraan serieus gewerkt. De Stadspartij kaartte ook het nieuwjaarsfeest aan. De wethouder komt binnenkort met een antwoord.
Alle fracties steunden de motie die de gemeente opriep de aardbevingsschade in Ten Boer goed te regelen. Bij hun bezoek aan Ten Boer zagen de raadsleden hoe de inwoners onder die schade lijden.
De Stadspartij is niet blij met de nieuwe ambtenaar die onder nationaal coӧrdinator Hans Alders komt te werken. “Opnieuw een ambtelijke laag, nog meer bureaucratische spaghetti. Dat is nou precies waar de Stadspartij wars van is”, mopperde Sijbolts.
De fractievoorzitter van de Stadspartij noemde het plan van het college om kinderen van 0 tot 4 jaar onderwijs te geven “een luchtballon”. Het college geeft namelijk helemaal niet aan waar het geld daarvoor vandaan moet komen.
Stadspartij en VVD stemden mee met de motie om de hondenbelasting volgend jaar niet duurder te maken.