Stadspartij: Kennismaken helpt tegen burenoverlast

Door 14 september 2017Nieuws

Overlast van buren is een hardnekkig probleem. De gemeenteraad besprak gisteren een voorstel om de overlast aan te pakken als alles al helemaal uit de hand is gelopen.
Dan is niets te veel en komen politie, hulpverleners en de burgemeester in actie om de overlastgever aan te pakken en soms zelfs uit huis te zetten. Tot die tijd moeten mensen die ernstig onder de overlast lijden het zelf maar uitzoeken.
Volgens de Stadspartij begint het voorkómen van overlast bij bewoners zelf. Vroeger was het normaal dat je kennis maakte met je buren als je ergens kwam wonen. Als je elkaar kent, is de tolerantie groter. Je gaat ook makkelijker met elkaar praten als je last hebt.
De Stadspartij is ervan overtuigd dat zoiets eenvoudigs als kennismaken veel ellende voorkomt. De burgemeester kaart dit op verzoek van de Stadspartij aan bij de woningcorporaties. Die maken elk jaar afspraken. Zij kunnen het kennismaken aanmoedigen bij het tekenen van het huurcontract.
Zie ook de weblog van Anna Riemersma