Stadspartij kritisch over bewonersbetrokkenheid integrale parkeervisie

Door 13 oktober 2016Nieuws

parkerenDe Stadspartij toonde zich afgelopen woensdag kritisch op de door het college gekozen weg naar een nieuwe integrale parkeervisie.
De bewonersbetrokkenheid als opmaat naar deze nieuwe visie komt is de ogen van de Stadspartij nog onder de maat.

Het stadsgesprek ‘Hoe zie jij je straat’ tijdens Let’s Gro wat de Stadspartij betreft niet de enige weg om bewoners te betrekken. De Stadspartij uit zich al langer uiterst kritisch over het beperkte bereik van Lets Gro, je ziet daar vooral de ‘usual suspects’.
De Stadspartij wilde daarom van het college weten hoe er voor wordt gezorgd dat een brede vertegenwoordiging van straten, buurten en wijken gehoord wordt.
Ook moeten oriëntatiegesprekken over het integrale parkeerbeleid door het college  in de wijken worden georganiseerd. Wel zo handig, wanneer je voorstellen wilt doen en besluiten wilt nemen over het parkeren in de verschillende wijken.

Het college schrijft dat: ‘…de uitkomst van het debat bepalend is voor de keuzes over de parkeercapaciteit van straten, de verdere ontwikkeling van parkeerzones, de tariefstructuur van straat-, garage en het P+R-parkeren.’ De Stadspartij herinnerde  het college er aan dat Let’s Gro geen besluitvormend orgaan is en dat weten of het aan dat het college de opbrengst eerst moet inventariseren en vervolgens aan de raad voor moet leggen?
Ondanks de toezegging van de wethouder blijven wij natuurlijk een vinger aan de pols houden.

Hoe vangen we forensen?
Het moet namelijk niet zo zijn dat een wijk,of een deel daarvan, bijvoorbeeld Helpman-Oost, betaald parkeren in de maag gesplitst krijgt omdat de parkeervoorzieningen van DUO ondermaats zijn omdat diezelfde medewerkers hun auto in Helpman moeten  parkeren. Bovendien is de kans op een waterbed effect, verplaatsing van de problemen naar een ander deel van Helpman, groot. Het is goed dat het college een draagvlakonderzoek in Helpman-Oost uitvoert, maar dat is niet genoeg. De Stadspartij wil dan dat het college ook de feiten op tafel legt mbt het parkeerbeleid van DUO zelf, voordat de raad een besluit neemt over invoering van betaald parkeren in Helpman-Oost. Het probleem wat door DUO wordt veroorzaakt mag niet eenzijdig bij de bewoners van Helpman neer worden gelegd.
Draagvlak in een wijk is immers één van de belangrijkste voorwaarden, wil de Stadspartij instemmen met nieuwe betaald parkeerzones.

Parkeren langs de diepenring.
Voorafgaand aan de bouw van de Damsterdiepparkeergarage zijn er (in 2005) afspraken gemaakt. Een van die afspraken was het verdwijnen van parkeerplekken langs de diepenring en deze, of een aantal daarvan, te behouden voor bewoners en hun bezoekers. De Stadspartij wil dat het college deze afspraak, met onder meer de bewonersvereniging Binnenstad-Oost, nakomt. We zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder om hierover opnieuw met de bewonersvereniging in gesprek te gaan. 

Amrut Sijbolts.