Stadspartij niet zonder meer voor verlenging cameratoezicht

Door 21 november 2016Nieuws
cameratoezichtDe Stadspartij gaat niet zonder meer akkoord met een verlenging van cameratoezicht in de omgeving van ‘De Gele Loper’.
De tijdelijke inzet [3 maanden] van politiecamera’s is begrijpelijk en een logisch middel om snel en kordaat in te spelen op de overlast.
Een mogelijke verlenging van cameratoezicht kan alleen na een evaluatie van de effecten van de inzet van de camera’s en het aanvullende pakket van maatregelen. In het A-Kwartier bleek het effect van de camera’s vrij snel effect te hebben.
Wanneer dit in het gebied van ‘de Gele Loper’ niet het geval is hebben we een heel ander probleem.
De aangekondigde maatregelen lijken op pappen en nahouden. Met het pakket van maatregelen, dat genomen is om de overlast in het A-Kwartier terug te dringen, is de overals verplaatst . Daarmee lijkt aanpak van individuen onvoldoende soelaas te bieden. Met name de veelplegers zouden nu wel eens bekend moeten zijn en aangepakt worden.
Intimidatie, mishandeling en handel in gestolen goederen vraagt niet om gebiedsverboden, maar om een keiharde aanpak.
Een aanpak die de Stadspartij van de burgemeester verwacht, naast dit pakket aan maatregelen.
“Het kan niet zo zijn dat met de bestaande beschikbare instrumenten deze lieden en dit soort praktijken niet aangepakt kunnen worden” aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Individuen die zich schuldig maken aan mishandeling en intimidatie van bewoners, voorbijgangers en ondernemers horen niet op straat maar in de cel.”
We zijn dan ook blij met de toezegging van de burgemeester om met betrokken instellingen, politie, justitie en gemeenteraad om kijken welke extra maatregelen nodig zijn om veelplegers effectief aan te pakken.
Pas als daar duidelijkheid over is wil de Stadspartij praten over een eventuele verlenging van het cameratoezicht.