Stadspartij ondersteunt actie bewoners Hoogkerk terugkeer 24 uurs pinautomaat.

Door 27 mei 2014Nieuws

50_foto_1Onlangs zijn er in Hoogkerk twee pinautomaten gesloten en het gevolg daarvan is dat bewoners alleen kunnen pinnen als de winkel of de bank open is. Dat is lastig maar vooral voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn ronduit vervelend. De Stadspartij zet zich in voor goede voorzieningen in onze wijken. Ook vinden wij dat banken een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, zij worden immers ook met ons belastinggeld overeind gehouden als het moet. Daarom dienen wij tijdens de raadsvergadering van 28 mei onderstaande motie in:
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014, besprekende de motie “vreemd aan de orde van de dag”.
Constaterende dat:
– per 1 mei twee geldautomaten in één week zijn verdwenen in Hoogkerk,
– er nu alleen nog contant geld kan worden gepind bij de plaatselijke supermarkt en de Regiobank,
– dit betekent dat er alleen maar geld opgenomen kan worden als de supermarkt of de Regiobank geopend zijn,
– er in het weekend slechts één pinautomaat in Hoogkerk beschikbaar is,
– de geldautomaat snel leeg is, waardoor bijvoorbeeld het afgelopen weekend nergens in Hoogkerk geld opgenomen kon worden.
– de bewoners van Hoogkerk massaal in actie komen.,
– het college ook vindt dat er dat er voldoende pinautomaten voor de stadjers beschikbaar en bereikbaar moeten zijn.

Is van mening dat:

– voor veel mensen, en vooral ouderen, de bereikbaarheid van een pinautomaat in hun eigen wijk van groot belang is,
– dit hoort bij de basisdienstverlening van banken,
– het voor de leefbaarheid in onze wijken van belang is dat er voldoende pinautomaten beschikbaar zijn,
– Hoogkerk over minimaal één pinautomaat zou moeten beschikken welke 24 uur per beschikbaar is
– Hoogkerk kwetsbaar is geworden door het verdwijnen hiervan.
– banken maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor de beschikbaarheid van pinautomaten.

Verzoekt het college:

– deze motie onder de aandacht te brengen van de directievoorzitters van de RABO bank en ING bank.
En gaat over tot de orde van de dag.