Stadspartij over concept meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen

Door 9 oktober 2016Nieuws

Groot obstakel voor het herstel van vertrouwen is en blijft de NAM en diens invloed. Nog steeds is het de veroorzaker van alle ellende, de NAM niet alleen de betaler maar ook bepaler. Daarmee is de onafhankelijkheid nog steeds in geding. Gedupeerden, of beter slachtoffers, blijven op deze manier slachtoffer van de NAM en bureaucratie. De NAM moet nog steeds verder op afstand worden gezet. Het college komt gelukkig tot een zelfde eindconclusie.

De Stadspartij is dan ook blij dat het college schrijft: ‘dat in het gehele proces van beoordeling en afhandeling de NAM geen inhoudelijke rol moet spelen, slechts als financier van de redelijke meerkosten.’ Juist de invloed van de NAM eerder voor de Stadspartij reden om niet in te stemmen met het vorige meerjarenprogramma.

Wat de Stadspartij betreft moet niet de NAM maar de NCG het schadeprotocol vaststellen. De betaler mag niet bepalen.
De afhandeling en beoordeling van schade verloopt nog steeds niet zoals het zou moeten.
Inspecteurs die contra-expertise uitvoeren mogen niet al vanaf de straat, zonder dat men binnen is geweest, aan bewoners melden dat de schade geen aardbevingsschade is. Dit draagt absoluut niet bij aan herstel van vertrouwen, zeker niet wanneer de schade dezelfde is welke eerder wel werd gerepareerd als gevolg van bevingen.

Inspecteurs mogen wat de Stadspartij betreft niet verwijzen naar bevriende aannemers, welke voor woekerprijzen aanbieden om reparaties uitvoeren.
De Stadspartij is van mening dat de NCG verantwoordelijk moet worden voor de afhandeling van de schade en de NAM enkel nog aansprakelijk blijft.
Een onafhankelijk panel van deskundigen, welke de Nationaal Coördinator in het leven wil roepen kan een oplossing zijn voor een geschil na contra-expertise, maar lijkt meer op een extra ‘ambtelijke’ laag en draagt niet bij tot snelle oplossingen.

De Stadspartij is het met het college eens dat het geld dat nu in het proces wordt gestoken, kan worden ingezet voor schadeherstel en compensatie: een ruimhartiger herstel en minder gedoe.

Elk mens heeft recht op veiligheid, bureaucratie en regeltjes mogen dat niet in de weg staan.

We zijn dan ook benieuwd wat het definitieve meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen te bieden heeft en of de NAM verder op afstand wordt gezet.

Amrut Sijbolts.