Stadspartij overweegt motie van afkeuring

Door 20 december 2011Nieuws

De Stadspartij overweegt om morgen een motie van afkeuring in te dienden tijdens het door VVD, CDA en Stadspartij aangevraagde interpellatiedebat aangaande het informatiecentrum op de Grote Markt.

In eerdere discussies zijn door diverse fracties al vraagtekens gezet bij de besteding van 60.000 euro WMO gelden.
Het college stelde dat het gerechtvaardigd was om deze gelden te gebruiken. Het tijdelijke informatiecentrum zou volledig toegankelijk zou zijn voor mensen die slecht ter been zijn, mensen met een rollator en rolstoelgebruikers. Zo stelt ook de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid. Ook was er in het allereerste ontwerp een lift in het plan opgenomen, maar deze is niet aanwezig.

De Stadspartij vindt het zeer afkeurenswaardig dat, ondanks toezeggingen en afspraken, geld dat bestemd is voor het toegankelijker maken van de stad wordt misbruikt voor andere doeleinden. Als het college daar geen goede verklaring voor kan geven en als excuses uitblijven zullen wij een motie van afkeuring indienen.

Amrut Sijbolts