Stadspartij rond eigen “onderzoek Botros” af

Door 8 november 2010Nieuws

foto: dvhn.nl

Op vrijdag 12 november om 10.30 presenteert de Stadspartij (raadsleden Anna Riemersma en Gerard Offerman) zijn vooronderzoek naar de affaire Botros versus Wonen boven Winkels. De presentatie vindt plaats om 10.30 uur in de oude raadszaal van het stadhuis te Groningen. Dit onderzoek is door de Stadspartij zelf gedaan, omdat de gemeenteraad op 1 september 2010 een raadsenquête niet nodig achtte. De Stadspartij hoopt, dat de raad na lezing van dit vooronderzoek er nu anders tegenaan kijkt en een nader onderzoek in overweging neemt.

Het lijkt erop, dat een beperkt aantal mensen, een wethouder en een advocatenkantoor enkel vanuit vastgoed belangen een weerloze kapper hebben gemangeld. Deze personen opereerden vanuit een de “NV Wonen boven Winkels” (WbW). Achter deze “NV Wonen boven Winkels” opereert de invloedrijke Dienst RO/EZ van de gemeente Groningen onder de verantwoordelijkheid van wethouder De Vries. Daarnaast participeert woningstichting  Lefier in WbW. Als laatste partij kan een advocatenkantoor worden genoemd, die het juridische werk voor WbW deed (RO/EZ en Lefier). Hiertegen moest kapper Botros het opnemen. De rol, die de Vereniging van Eigenaren Gelkingehof in dit alles heeft gespeeld is niet duidelijk. De Stadspartij kreeg geen inzage in de stukken van deze VVE.

In het uitgebreide vooronderzoek, wordt uit de doeken gedaan, wat de kapper overkomen is. WbW dacht bij de aankoop van Gelkingestraat 48 in februari 2005, dat kapper Botros gemakkelijk uit zijn winkel gezet kon worden. De kapper raakte door toedoen van WbW onmiddellijk in juridische procedures verstrikt. Nadat bleek, dat WbW een inschattingsfout had gemaakt, mocht de kapper uiteindelijk in zijn winkel blijven. Er kon daarom bij de restauratie één woning minder gerealiseerd worden. WbW heeft vervolgens de kapper bijna tot waanzin gedreven door jaren lang juridische procedures tegen hem te voeren, met als uiteindelijk resultaat, dat hij zijn winkel moest ontruimen.

Door de jarenlange opgebouwde druk en onzekerheid is op 23 september 2010 de affaire geëscaleerd. Dank zij het professionele optreden van de politie, heeft dit geen ernstige gevolgen gehad. Wie dit alles leest, zal zeker het gevoel krijgen, dat de heer Botros in een soortgelijk situatie is beland als de 41 jarige Turkse ondernemer Ahmed O., die op 16 juni 2008 in Almelo door het lint ging. Naar mening van de Stadspartij moet alles overziende kapper Botros worden gerehabiliteerd, schadeloos gesteld en terug naar zijn zaak in de Gelkingestraat. Veranderingen in onze stad zijn pas echt mogelijk, wanneer de macht van bepaalde organisaties grondig ter discussie wordt gesteld en aangepakt. Het kan absoluut anders, maar dan moet de politiek in Groningen wel willen.

Namens de fractie van de Stadspartij,

Anna Riemersma
Gerard Offerman

Leave a Reply