Stadspartij stelt vragen over de verkeersontsluiting Martiniziekenhuis

Door 4 september 2011Nieuws

foto: googlemaps

De Stadspartij heeft kennis genomen van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 1 september 2011over de verkeerssituatie rond het Martiniziekenhuis. Gesteld wordt dat het Ziekenhuis reeds voor de reconstructie hierover aan de bel heeft getrokken. De gemeente wilde eerst geen aparte afrit voor het ziekenhuis maken, maar nu wel. Nu moet er weer een half miljoen euro extra voor de ontsluiting worden uitgetrokken. Een ontsluiting die de Stadspartij overigens toejuicht.

Daarom stelt de Stadspartij de volgende vragen:

  1. Kent het college dit artikel uit het DvhN van 1 september 2011?
  2. Klopt datgene wat in het artikel wordt gesteld? Indien ja, dan de volgende vragen:
  3. Waarom moet het zolang duren voordat de bypass kan worden aangelegd?
  4. Waarom heeft de gemeente eerder het verzoek van de directie afgewezen?
  5. Bent u ervan doordrongen dat deze te nemen maatregel noodzakelijk is?
  6. Bent u het met de Stadspartij eens dat de verantwoordelijke wethouder grove fouten heeft gemaakt door niet te luisteren naar het Martiniziekenhuis?
  7. Uit welk budget moet deze extra half miljoen euro worden opgehoest?
  8. Wordt de gemeenteraad hier nog in betrokken en op welke wijze?

 

Hoogachtend,

namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

G.J.D. Offerman.