Stadspartij tegen plannen Stationsgebied

Door 20 juli 2011Nieuws

Het wordt steeds gekker met dit college. Burgemeester en wethouders schijnen niet te rusten voordat de hele stad overhoop is gehaald door realisatie van nutteloze projecten, waardoor de stad Groningen verandert in de grootste bouwpunt van het Noorden.

Het college van PvdA, D66, SP en GroenLinks wil vooral daadkracht uitstralen. Visie hebben ze niet. Nu wil het college ook het stationsgebied aanpakken. Waarom? Niet om de enorme stroom reizigers van bus, trein, fiets en taxi’s in goede banen te leiden. Nee, de nieuwe plannen zijn bedoeld om de fictieve tram voor fictieve reizigers een prominente plek bij het station te geven. Er zijn de gemeenteraad drie ‘extreme’ varianten voorgeschoteld, die als denkrichting zijn gepresenteerd. Maar ondertussen stuurt het college aan op een variant, waarbij het Emmaviaduct wordt afgebroken, er een knip komt in de Stationsweg langs het verbindingskanaal, de woningen op de hoek van het Hoornsediep en Parkweg worden afgebroken en de bussen worden verbannen naar de zuidzijde van het station. In deze plannen wordt echter geen rekening gehouden met aanrijroutes. Hier wreekt zich het gebrek aan visie.

Een station moet in de ogen van de Stadpartij een veilige en goed geoliede overstapmachine zijn, waarbij de looproutes tussen de verschillende verkeerssoorten zo kort mogelijk zijn. Het zou al een hele verbetering zijn als er voor de bussen perrons komen, zoals die bij het station in Hilversum. Hierbij zijn slechts enkele perrons nodig en kunnen de bussen volgens de dienstregelingen gemakkelijk de passagiers ophalen.

De Stadspartij mist bij dit college een omvattende visie op het verkeer- en vervoersysteem in de stad. De Stadspartij kan niet akkoord gaan met een knip in de Stationsweg. Bij de discussie over de Verbindingskanaalzone was deze route essentieel voor de bereikbaarheid van de stad als enige oost/westverbinding binnen de stad. In de ontwikkeling van de verbindingskanaalzone zit veel rijkssubsidiegeld. In 2002 heeft de raad nog ingestemd met maatregelen ter bevordering van de doorstroming Verbindingskanaalzone (534.000 euro). De Stadspartij wil daarom een onafhankelijk onderzoek inclusief begeleiding uit de raad naar de mogelijkheden van een verdiepte ligging van de Stationsweg.

Wanneer is trouwens met deze grootschalige plannenmakerij begonnen? Toen er nog 193 miljoen euro Zuiderzeegelden voor het Stationsgebied beschikbaar waren? Dat is nu helaas niet meer zo. Geen geld, geen plannen. Conclusie: wat de Stadspartij betreft ophouden met dit onzalige plan, maar wel werk maken van een goed en veilig stationsgebied, waar dagelijks duizenden reizigers in-, over- en uitstappen.

Namens de fractie van de Stadspartij,

 

Anna Riemersma

Gerard Offerman