Stadspartij verbaasd over weigering college in gesprek met omwonenden Zernikecollege te gaan.

Door 17 juni 2014Nieuws

ik-ben-erg-verlegen-kun-jij-het-gesprek-beginnen-kDe Stadspartij is verbaasd dat het college gesprekken heeft geweigerd met de omwonenden van de Brinklaan inzake de nieuwbouwplannen van het Zernikecollege. Als dit de manier is om met bewoners in de stad om te gaan dan hebben we een groot probleem.

Een aantal omwonenden is niet tevreden met de plannen van het Zenikecollege. Zij hebben zelf een alternatief ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw en uitbreiding: ‘Zernike Mini-Campus. Vlekkenplan Duurzame gebiedsontwikkeling.’

Met het alternatieve plan willen zij als bewoners bereiken dat de plannen van het Zernike College op zijn minst worden aangepast en dat er een betere balans ontstaat met de omgeving. Het alternatieve plan heeft daarbij alle elementen in zich om een duurzame relatie tussen omgeving en school te creëren. De Stadspartij is na een gesprek met de bewoners erg enthousiast geworden over hun plan.

Het bestuur van de school heeft tot anderhalf jaar geleden overleg gevoerd met de buurt en heeft toegezegd de omwonenden te betrekken bij het ontwerp. In oktober 2013 heeft O2G2 het definitieve plan gepresenteerd. Tussentijds heeft er echter geen overleg met de buurt plaatsgevonden.
De bewoners hebben geprobeerd om hun duurzame ideeën, waaronder hergebruik van de Tamarisk, voor te leggen aan het schoolbestuur en aan het bestuur van O2G2, maar deze twee besturen weigerden met hen te praten. Ook het college hield een gesprek met hen af.

Wij hebben de plannen van de omwonenden gezien en wij vinden deze alleszins de moeite waard om te betrekken bij die van het Zernikecollege.

De Stadspartij heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van genoemde feiten?
  2. Kan het college uitleggen waarom er geen overleg is geweest tussen enerzijds Zernikecollege en O2G2 en anderzijds de omwonenden tijdens de ontwerpfase?
  3. Kan het college uitleggen waarom gesprekken met de omwonenden, welke een alternatief plan opgesteld hadden door het toenmalige college, O2G2 en de school werden geweigerd
  4. Het plan van de omwonenden is stukken goedkoper en duurzamer, het voorziet in hergebruik van de Tamarisk en veroorzaakt voor de bewoners aan de Brinklaan minder overlast. Kan het college uitleggen waarom een alleszins goed en goedkoper plan niet bij de overwegingen is betrokken?
  5. Is het college het met de Stadspartij eens dat, met de komst van de zuidelijke ringweg en de gevolgen voor het onderliggende wegennetwerk in Helpman, het alternatieve plan van de omwonenden verkeersveiliger is voor de schoolgaande kinderen?
  6. De omwonenden vragen zich ernstig af of het nieuwe gebouw groot genoeg zal zijn, gezien de populariteit van het Montersori-onderwijs dat het Zernikecollege voorstaat. Is hier voldoende rekening mee gehouden?
  7. Kan het college uitleggen wat de waarde van burgerparticipatie in deze is?
  8. Is het publiek belang voldoende meegenomen in de besluitvorming van O2G2 en het schoolbestuur? We willen er tenslotte op wijzen dat O2G2 weliswaar een zelfstandige organisatie is, maar dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van het openbaar onderwijs.

Amrut Sijbolts