Stadspartij wil kostenoverzicht eerdere plannen Stationsplein

Door 4 september 2011Nieuws

foto: googlemaps

De Stadspartij heeft in de afgelopen 25 jaar heel vaak gehoord, dat veranderingen aan het Stationsplein dan wel de omgeving van het station noodzakelijk waren. De ene keer was er subsidie voor de ene verandering en dan was er weer subsidie voor de andere verandering. Ook de stad heeft zelf al heel veel geld in al die veranderingen gestopt. Waar heeft dit toe geleid? Nu moet weer alles anders. Het lijkt erop, dat de bedenkers van al deze plannen menen, dat het belastinggeld aan de bomen groeit. Er was 193 miljoen euro Zuiderzeelijn compensatiegeld beschikbaar voor het Stationsgebied, maar dat geld is geschrapt met uitzondering van 30 miljoen voor de tram. Een tram die er volgens de Stadspartij nooit komt. Waarom dan nu weer alles overhoop halen?

Daarom stelt de Stadspartij de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven welke projecten er zijn uitgevoerd en hoeveel geld er de afgelopen 25 jaar aan het stationsgebied is uitgegeven?
  2. Waar worden globaal voor de komende 25 jaar de kosten voor de belastingbetaler op geraamd m.b.t. de ambities uit de nota die door de raad op 20 juli 2011 is vastgesteld?
  3. Wanneer de tram niet doorgaat wat kan er dan al met de dertig miljoen RSP geld worden gedaan? 

Hoogachtend,

namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

G.J.D. Offerman.