Stadspartij wil raadsonderzoek Groninger Museum

Door 19 januari 2012Nieuws

Foto: Ralph Richter © Groninger Museum


De Stadspartij is van mening dat met betrekking tot het Groninger Museum niet duidelijk is wat waar en wat niet waar is. Daarom is er diepgaand feitenonderzoek nodig.
 

Sleutelfiguren in wat we nu wel de museumaffaire kunnen noemen, spreken elkaar op belangrijke punten tegen. Omdat de toekomst van het Groninger Museum en de banen van de museum medewerkers in gevaar zijn, wil de Stadspartij dat de onderste steen boven komt. 

Volgens de Stadspartij kan dit het beste door middel van een raadsenquête  worden bereikt. Dit is het zwaarste middel dat de raad heeft en dit is in Groningen nog niet eerder bereikt.

Waarom een raadsenquête?

  1. De omstandigheden rond het ontslag van de museumdirecteur zijn onduidelijk.
    Het 
    Dagblad sprak zelfs van ‘chantage’.
  2. Het is niet duidelijk waarom tekorten niet volgens afspraak aan de raad zijn gemeld?
  3. Heeft de Raad van Toezicht gefaald?
  4. Door het afzeggen van belangrijke tentoonstellingen is de toekomst van het   museum in gevaar gebracht. Waarom is dit niet tijdig aan de raad gemeld?   
  5. Wat is de rol van wethouder Schroor geweest?

Al eerder eiste de Stadspartij van het college dat er geen onomkeerbare besluiten (financieel en personeel) zullen worden genomen bij het Groninger Museum. 

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij,

Robert Prummel
Jacob Bolhuis