Stadspartij zeer ontevreden over ‘sportcarrousel’

Door 6 februari 2014Nieuws
Foto: gemeente.groningen.nl

Foto: gemeente.groningen.nl

Wanneer het gevolg van je beleid is dat je een wijk en een voetbalclub tegen je in het harnas jaagt, dan doe je als college in onze ogen iets niet goed. De bewoners van de Wijert en NIC wachten inmiddels al zo’n tien jaar op een nieuwe sporthal. Na jaren aan het lijntje te zijn gehouden, krijgen zij niet wat hun was beloofd. De afgekeurde sporthal wordt, als het aan het college ligt, vervangen door een spelhal. Daarmee wordt niet toegekomen aan de wensen van betrokken partijen, die al jaren bestaan en waarover toezeggingen zijn gedaan. Ten aanzien van de herinrichting Sportpark Corpus den Hoorn moet zelfs de rechter eraan te pas komen. Het standpunt van de Stadspartij t.a.v. Gronitas is duidelijk: Gronitas moet voldoende gecompenseerd worden. Nu de club heeft aangegeven te willen fuseren met de Vogels moet de gemeente daaraan meewerken, en dus óók een kunstgrasveld aan laten leggen. Tijdens de rechtzaak bracht de gemeente wat ons betreft gelegenheidsargumenten naar voren, zoals het ontbreken van jeugdelftallen bij Gronitas. Wat de Stadspartij betreft verandert het college de spelregels tíjdens het spel.

Het is de gemeente zélf geweest die ervoor heeft gekozen om het trainingscomplex van FC Groningen op dit sportpark een plek te geven, dan moet de gemeente ook voor de gevolgen opdraaien. Het nieuwe trainingscomplex van de FC ziet er mooi uit, dat mag gezegd worden en wij gunnen de FC een mooi nieuw trainingscomplex, maar de verhouding moet wel evenredig zijn. De kosten gaan nu echter voor de baten uit, de FC betaalt terug in de vorm van huur, maar investeert niet direct mee. Dit is in onze ogen een verkapte vorm van een lening. De claim die de FC op een aantal velden legt is fors. Ook zijn lang niet alle gebruikers van het sportpark tevreden. Dit had in deze cruciale fase al wel zo moeten zijn.

Het college stelt dat de afstand van de Wijert naar het Europapark niet dusdanig is, dat het een probleem vormt. Maar de Stadspartij ziet niet gebeuren dat ouders hun kinderen daar ’s avonds in de herfst en winter alleen heen laten fietsen. Ook ouderen zullen deze keus niet maken. De oplossing die het college kiest voor het structureel tekort van de nieuw te bouwen sporthal, tariefsverhogingen voor álle sportaccommodaties, is voor de Stadspartij onacceptabel. Daarmee concluderen wij dat de financiële onderbouwing onvoldoende is. Het college laat in deze voorstellen zijn oren wel heel erg hangen naar de ‘marktpartijen’ en onvoldoende naar de Stadjers, verenigingen en accommodatiegebruikers. En van dít college zou je toch wat beters mogen verwachten na het ‘Prinsenhofakkoord’!

Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met de betrokken verenigingen en bewoners en ook uit de schriftelijke reacties die wij hierover ontvingen, kunnen wij niets anders opmaken dan dat er sprake is van politieke onwil. Het college kiest er voor om vier op zichzelf staande ontwikkelingen in één te schuiven. Daarmee wordt de raad min of meer voor het gaatje geprutst, zo voelt de Stadspartij dat in elk geval wél. Nu weet ik dat de regels van de KNVB hier niet gelden, maar wat ons betreft staat de raad buitenspel.

Amrut Sijbolts.