Stadspartij vraagt Ouderenraad advies over tram en bus

Door 11 november 2009Nieuws

ouderenraadDe Fractie van de Stadspartij krijgt de laatste dagen veel ongeruste brieven en telefoontjes van vooral oudere burgers van Groningen. Zij zijn ongerust over de tramplannen en vrezen voor het verdwijnen van de buslijnen die nu nog door hun wijk slingeren en haltes op loopafstand bieden. Moeten oudere Groningers na de aanleg van en tram veel vaker overstappen en ligt de bushalte straks te ver van hun huis? Kunnen de oudere bewoners van de Zonnelaan straks wel oversteken wanneer zij naar de winkels of naar de Fonteinkerk willen gaan? Dat zijn vragen voor de Ouderenraad die is ingesteld om de Gemeenteraad onafhankelijk advies te geven over ouderen en hun wensen. De Stadspartij vraagt de Ouderenraad vandaag in een brief om een uitgebreid advies over tram en bus. Het ingekomen advies zal in de Raad op de agenda worden gezet.

De Stadspartij
Raadsfractie

Groningen, 10 november 2009

Geachte Ouderenraad,

De aanleg van een tram door de Groninger binnenstad en door de Zonnelaan zal, wanneer dat plan door zou gaan, grote consequenties hebben.

De begaanbaarheid van de binnenstad voor ouderen, het voortbestaan van de buslijnen met de stadswijken, de prijs van het Openbaar Vervoer, al deze zaken raken de oudere inwoners van de Stad Groningen.

U bent bij uitstek geschikt om uw licht op deze kwesties te laten rusten. De Fractie van de Stadspartij in de Gemeenteraad verzoekt u daarom om gebruik te maken van uw recht om de Gemeenteraad te adviseren.

De exploitatie van de tram staat nog ter discussie en de provincie moet nog belangrijke besluiten rond te tram nemen. De Gemeenteraad heeft uw advies over de tramlijn 2 en het mogelijke tracé daarvan ook goed gebruiken.

De keuze voor de tram is nog niet definitief. De Provinciale Staten laten het OV Bureau een gelijkwaardig busplan ontwikkelen waarop Stad en Ommeland in het geval van het afwijzen van de tram als vervoersmiddel terug kunnen vallen.

Kunt u de Raad van Groningen aangeven wat de consequenties van de tramoptie en de busoptie voor ouderen zijn en ons adviseren over die keuze. Ook uw specifieke kennis over de buslijnen in de wijken en hun belang voor ouderen zal meer dan welkom zijn bij de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Robert Prummel

Fractievoorzitter van de Stadspartij

Leave a Reply