Stadspartij vraagt Rehwinkel om bemiddeling tussen Minister en Actiegroep

Door 15 januari 2010Nieuws

De Stadspartij
Raadsfractie

9 januari 2010

Aan: De Edelachtbare Heer

Dr. P.Rehwinkel, Burgemeester van Groningen.

Betreft: Een geweigerde petitie

Geachte Burgemeester,

Groningers in de Zuidelijke stadswijken hebben 2000 handtekeningen ingezameld om daarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat te overtuigen van het belang van een tunnelvariant bij de aanpak van de Zuidelijke Ringweg.

De Minister heeft laten weten dat hij deze handtekeningen, en de daarbij behorende petitie, niet in ontvangst wenst te nemen.

De Raadsfractie van de Stadspartij vraagt u om nu te bemiddelen tussen de Minister en de Groningse burgers met als doel de Minister over te halen om de petitie tòchaan te nemen.

 

Dat is toch geen manier om met betrokken burgers om te gaan? De bewoners van de Zuidelijke stadswijken hebben enthousiast meegedacht over een oplossing voor de Zuidelijke Ringweg, nu ze met 2000 handtekeningen naar de Minister willen gaan geeft deze niet thuis.

 

Met vriendelijke groet,

 

Robert Prummel

 

Fractievoorzitter van de Stadspartij

Leave a Reply